Seminārnodarbība „Kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu?”
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2013. gada 15. oktobrī plkst. 14.30 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika seminārnodarbība 10. klašu skolēniem un pedagogiem „Kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu?”

Seminārnodarbību vadīja Dr. paed. Rudīte Hahele.

Seminārnodarbībā lektore skolēnus iepazīstināja, kā izvēlēties tematu zinātniski pētnieciskajam darbam, kā izvēlēto tēmu saistīt ar Jelgavas pilsētas attīstības perspektīvām. Skolēni, praktiski darbojoties, noskaidroja zinātnes nozari un jomu, lektores piedāvātajām tēmām. Skolēni veidoja zinātniski pētnieciskā darba pētījuma plānu, formulēja pētījuma problēmu. Lektore precizēja kādas pētnieciskās metodes var izmantot zinātniski pētnieciskajā darbā, kā gatavoties pētījuma veikšanai un kādi var būt materiālu ieguves avoti.

Seminārnodarbībā pedagogiem lektore precizēja pētījuma jautājumus skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Diskusijā ar pedagogiem viņa izcēla skolēna motivācijas un mērķa nozīmīgumu, rakstot zinātniski pētniecisko darbu. R. Hahele precizēja būtiskākos ieteikumus skolēnu zinātniski pētnieciskā darba noformēšanā.

Semināru apmeklēja 80 Jelgavas pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēkņi, skolēni un  pedagogi.

Galerija

Seminārnodarbība „Kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu?”
Atgriezties