Aktuālie likumu grozījumi 2018. gadā
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2017. gada 26. oktobrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu notika pirmais konsultatīvais seminārs par tēmu  “Izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada”, ko vadīja Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas atbalsta daļas galvenā nodokļu inspektore Svetlana Skripņika.

Pasākumu atklāja ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone, informējot par nākamajiem pasākumiem, kas aktuāli uznēmējiem.

Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas atbalsta daļas galvenā nodokļu inspektore Svetlana Skripņika iepazīstināja klātesošos ar plānotajām izmaiņām mikrouzņēmuma nodokļu likumā, kurā ir ieviesti apgrozījuma ierobežojumi un noteikta prasība, ka mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja darbinieks vienlaikus var būt nodarbināts tikai vienā mikrouzņēmumā.

Ar nākamo gadu paredzēti grozījumi arī likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Tajā obligāto iemaksu likme valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sasniegs 35.09 %, no kuriem 24, 09% darba devēja un 11% darba ņēmēja daļa. Tiek mainīti arī Autoratlīdzības obligātās iemaksas nosacījumi, piemēram, autoratlīdzības saņēmējam jāveic obligātās iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātai personai neatkarīgi no tā, vai viņš ir arī darba ņēmējs.

Runājot par grozījumiem attiecībā uz apliekamā ienākuma noteikšanu saimnieciskās darbības veicējiem, tika minēts par saimnieciskās darbības izdevumiem, kuros ir tiesības iekļaut izdevumus tādā apmērā, kas nepārsniedz 80% no fiziskās personas kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem. Jauninājums ir arī tas, ka maksātājs saimnieciskās darbības ieņēmumus var neuzskaitīt ieņēmumu uzskaites reģistrā, ja saimnieciskās darbības ieņēmumi ir gūti tikai bezskaidras naudas veidā.

Pārmaiņas skars arī likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Sākot ar 2018. gada 1. jūliju, personai būs piemērojams nodokļa atvieglojums par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz 3 gadiem; tāpat šis atvieglojums tiek piemērots, ja ir 3 vai vairāk bērnu līdz 18 gadiem vai līdz 24 gadiem,  no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem, kā arī gadījumos, ja ir 5 bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

Pasākuma dalībnieki uzdeva Svetlanai Skripņikai jautājumus par dažādiem praktiskiem aspektiem, kas saistīti ar jauno likmju piemērošanu un aprēķināšanu, ar ko būs jāsaskaras ikdienas dzīvē.

Bez minētajām izmaiņām normatīvajos aktos ir paredzētas arī citas, ar kurām var iepazīties VID mājas lapā sadaļā “Aktualitātes”, kā arī neskaidru jautājumu gadījumā var vērsties tuvākajā VID Klientu apkalpošanas centrā.

Atgriezties