Seminārs mazajiem uzņēmējiem- ierosmei un atbalstam
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2013. gada 26. septembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika Seminārs mazajiem uzņēmējiem- ierosmei un atbalstam. Semināru organizēja ZRKAC sadarbībā ar Latvijas Hipotēku un zemes banku un tas pulcēja vairāk kā 40 potenciālos un jaunos uzņēmējus.

Semināru atklāja Līga Miķelsone, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja un Laura Saulīte, VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" Jelgavas filiāles Aizdevumu daļas vadītāja, kura pastāstīja par valsts atbalsta veidiem mazajiem uzņēmējiem Hipotēku bankā (skatīt prezentāciju). Dainis Dembovskis, VAS "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" Programmu vadības pārvaldes Kredītportfeļa vadības daļas Kreditēšanas vadītājs akcentēja biznesa plāna vērtēšanas kritērijus un analizēja biežāk pieļautās kļūdas plānu sagatavošanā (skatīt prezentāciju). Savukārt Evija Ridere, JIC biznesa inkubatora pārstāve informēja par biznesa inkubatora iespējām.

Lielu klausītāju interesi izraisīja uzņēmēju pieredzes stāsti par savu uzņēmējdarbību. Pieredzē dalījās Jānis Grigaļuns – SIA J.G. Darbnīca īpašnieks un Evita Kuzņecova – SIA Jūsu lietas īpašniece.

Galerija

Seminārs mazajiem uzņēmējiem - ierosmei un atbalstam
Atgriezties