Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?

2017. gada 19. oktobrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika projekta „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons“ Rudens darbnīcas. Pasākuma ietvaros dalībnieki diskutēja par tēmu „Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?“. Kopā ar skolēniem un pedagogiem kopīgi atbildes meklēja diskusijas viesi Elmārs Pļaviņš Nacionālo bruņoto spēku (NBS) virskapelāns, Andris Tomašūns, vēsturnieks, arheologs, pedagogs, un Matijs Babris no biedrības “Movement Spontaneous”. Diskusijas moderators bija Rolands Ozols, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” vadītājs, un Anna Šteina, aktrise, drāmas terapeite.

Diskusijas viesi iepazīstināja ar savu viedokli, kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā. Katram no viņiem tas bija atšķirīgs. NBS virskapelāns akcentēja salīdzinājumu ar „karstajiem punktiem“ pasaulē un apstākļus, kādos dzīvojam mēs. Andris Tomašūns runāja par cilvēka brīvo gribu un izvēli, caur kādu prizmu raudzīties uz Latviju kopumā. Viņa pausto domu turpināja Matijs Babris, stāstot par ceļojumu pieredzi, kas rada iespēju salīdzināt vietas un lietas. Viņaprāt, Latvijā paveras lielākas iespējas, tāpēc ka esam radoši un inovatīvi savās izpausmēs. Turpinājumā sekoja skolēnu jautājumi gan par pagātnes nozīmi Latvijas nākotnes attīstības kontekstā, gan par nepieciešamajām izmaiņām izglītības sistēmā. Diskusijas viesiem uzdeva arī par jautājumu „Kuras lietas jūs paņemtu no Latvijas, dodoties uz citu valsti?“. Atbildēs tika minēta enerģija, darba spars, spēja savienot zināšanas un prasmes ar praktiskām iemaņām, kas iegūtas plašajā neformālās un interešu izglītības jomā. Paraugoties uz to mazliet nenopietni, sava daļa taisnības ir Otto Ozola grāmatai ar nosaukumu „Latvieši ir visur“. Tik tiešām, bieži vien izbraucot uz ārzemēm, satikt kādu latvieti nemaz nav tik grūti. Tāpēc neko ņemt līdzi nevajag, jo Latvija ir tepat blakus.

2017. gada rudenī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu „Vitae“ un pašvaldībām organizē radošās darbnīcas pedagogiem, skolēniem un sabiedrības pārstāvjiem Latvijas reģionos un Rīgā, piedāvājot iespēju popularizēt pedagogu labo praksi pilsoniskās audzināšanas īstenošanā un skolēnu līdzdalības sekmēšanā iglītības iestādēs un vietējā kopienā.

Radošo darbnīcu tēma „Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā“ turpina 2017. gada pavasarī aizsākto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu tematiku. Skolotājiem pievienojas arī skolēni, lai kopīgi mācītos, sadarbotos, diskutētu, kā veidoties par aktīvu pilsoni, savas skolas, novada, pilsētas, valsts patriotu.

Galerija

Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?
Atgriezties