Projekts jauniešu motivēšanai mācīties
Vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte pārstāv Latviju starptautiskajā projektā IWB-Labs (Internationalization of Work Based Learning in Agribusiness Sector). Tajā piedalās arī Spānijas, Slovākijas un Itālijas organizācijas, kas cieši saistītas ar topošo agrobiznesa speciālistu izglītošanu un jau pieredzējušo lauksaimnieku profesionālo pilnveidi.

Ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā ir ļoti liels izglītojamo atbirums neilgi pēc studiju uzsākšanas, it īpaši profesionālajā izglītībā. Viens no cēloņiem, kāpēc izglītības iestāde tiek pamesta drīz vien pēc studiju uzsākšanas, ir saiknes trūkums starp izglītību un darba tirgu. Lai paaugstinātu izglītojamo motivāciju, šis starptautiskais projekts piedāvā pieeju, kurā mācību process balstās darba vidē. Jauniešiem projekts sniedz iespēju izglītības iestādē iegūtās prasmes pilnveidot virtuālā praksē ārvalstu agrobiznesa uzņēmumos, iepazīt pašmāju un ārzemju veiksmīgāko uzņēmēju pieredzi, bet lauksaimniekiem – reklamēt sevi starptautiskā vidē.

Papildu informācija.

Projekta zinātniskā vadītāja Daina Grasmane, pedagoģijas zinātņu doktore. Tel: 26853519, e-pasts: d.grasmane@gmail.com.

Atgriezties