Mācīties nevis skolai, bet dzīvei

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 25. augustā notika Jelgavas pilsētas pedagogu augusta sanāksme. Tajā piedalījās Jelgavas izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un pedagogi.

Sanāksmes dalībniekus uzrunāja Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna un Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere. ESF projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” Mācību satura ieviešanas struktūrvienības vadītāja Zane Oliņa lekcijā “Jaunais mācību saturs: domāt, darīt, zināt” iepazīstināja ar projekta gaitu, uzsverot sistēmisko pieeju izglītībā. Skola ir kā mācīšanās organizācija, kurā visi skolēni iesaistās mācībās, skolotāji strādā komandā un savstarpēji mācās viens no otra, ir vadības atbalsts attīstībai.

Sanāksmē tika sveikti deviņi jaunieceltie izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un pieci jaunie pedagogi.

Šī gada sanāksmes uzmanības centrā bija plānotās izmaiņas izglītības sistēmā, kas paredz, sākot ar 2018./2019. mācību gadu, skolā un pirmsskolā ieviest pakāpenisku pāreju uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Lai jaunais mācību saturs būtu dzīvotspējīgs un tiktu ieviests dzīvē, ir nepieciešama savstarpēja sadarbība visos līmeņos, gan skolotāju starpā, gan iesaistot vecākus. Tas nozīmē, ka jāmācās būs visām iesaistītajām pusēm.

Šodienas skolas mērķis nav saistīts tikai ar mācību priekšmetu apgūšanu un konkrētu darbību veikšanu. Skolai būtu jākļūst par vietu, kur attīstīt skolēnu spēju mācīties mūža garumā, domāt un darboties mainīgās situācijās, dzīvot daudzveidīgā pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim. Līdz ar to mainās arī izpratne par skolas absolventa veiksmes atslēgu. Ar to vairs neapzīmē iegūto zināšanu apjomu, bet to, ko viņš spēj paveikt ar savām zināšanām.

Galerija

Jelgavas pilsētas pedagogu augusta sanāksme
Atgriezties