Uzņēmējiem – jauno sezonu atklājot
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Uzsākot jauno sezonu, vēlamies izteikt pateicību ikvienam uzņēmējam - gan par ierosinājumiem, ieteikumiem, atbalstu un līdzdarbošanos, gan mūsu sadarbības partneriem - biznesu atbalstošām institūcijām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, jo tikai šādā trīspusējā sadarbībā var tapt mērķtiecīgs, uzņēmējiem nepieciešams piedāvājums.

Iepriekšējā sezonā kursu piedāvājumu izmantojuši gan uzņēmēji, gan uzņēmumu darbinieki - 413 cilvēki, kuri mācījušies 77 grupās, bet 37 pasākumus apmeklējuši 2220 dalībnieki. Priecē, ka mūsu uzņēmēji piedalījušies un guvuši atzinību dažādās izstādēs, pasākumos, konkursos gan mūsu valstī, gan ārpus tās, piemēram, Ilva Kavicka ar sava zīmola “Kalnup” produktiem, kuru pirmsākumi meklējami projekta INNOSTARTUP mācībās ZRKAC, tika uzaicināta piedalīties Latvijas inovācijas stendā izstādē “Rīga food – 2016” , bet SIA “Karameļu darbnīca” guvusi titulu “Gada uzņēmējs Zemgalē 2016”. Savukārt Jelgavas pilsētas pašvaldības radīta iniciatīva- inovatīvas uzņēmējdarbības prasmju atbalsta platforma, ko īsteno Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) un sevī ietver mērķi attīstīt radošo domāšanu un prasmi ieviest idejas dzīvē, Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu konkursā 2016. gadā ieguva uzvarētāja titulu nacionālajā līmenī un kopā ar Lielbritānijas un Itālijas iniciatīvām kļuva par uzvarētājiem Eiropā nominācijā ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs.

Turpinot iepriekšējā gadā uzsākto sadarbību, jauno mācību gadu uzsāksim ar semināru 5. septembrī “Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem”, ko organizējam sadarbībā ar VID nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Zemgales otro apkalpošanas nodaļu un uz šādiem sadarbības semināriem aicināsim katra mēneša pirmajā otrdienā pl. 10:00. Savukārt oktobrī un novembrī būs arī semināri par izmaiņām nodokļu likumdošanā.

No 2018. gada 25. maija stājas spēkā Vispārīgo datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679) fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Savienībā. Šīs regulas ieviešana paredz vērā ņemamas izmaiņas uzņēmumiem, kuru ikdiena nav iespējama bez personas datu apstrādes (piemēram, videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, klientu datu bāzes u.tml.).

Seminārs 18. jūlijā par šo tēmu, ko vadīja Datu valsts inspekcijas darbinieki, pulcēja vairāk kā 160 dalībniekus no visas Zemgales, kas liecināja par šī jautājuma aktualitāti, tādēļ 
7. septembrī seminārā “Ievads fizisko personu datu aizsardzībā jeb piesardzība nākotnē atmaksāsies”, ko vadīs sertificēts datu aizsardzības speciālists Jānis Rāzna, vairāk tiks runāts par praktiskiem jautājumiem, kas skar darba devēja atbildības lauku personas datu apstrādē

Pirmo jaunās sezonas nedēļu noslēgsim ar Metāla svētkiem – Metāla spēks Pasta salā 9. septembrī, kur ikviens interesents - gan liels, gan mazs, varēs iepazīties ar metālapstrādes uzņēmumu plašo un daudzveidīgo piedāvājumu, amatnieku un metālmākslinieku veikumu, piedalīties visdažādākajās aktivitātēs un iepazīt izglītības piedāvājumu gan uzņēmējdarbības, gan citās jomās.

Pateicoties sadarbībai ar Swedbank Jelgavas filiāli, 26. septembrī pl. 10:00 pie mums Jelgavā viesosies Swedbank galvenais ekonomists Latvijā un Baltijas valstu makroekonomikas pētījumu komandas vadītājs Mārtiņš Kazāks.

Konkurences padome ir uzsākusi izglītojošo semināru cikla “Par godīgu uzņēmējdarbību” organizēšanu, kuru ietvaros Konkurences padomes eksperti sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Iepirkumu uzraudzības biroju sniegs informāciju par konkurences un korupcijas jautājumiem publisko iepirkumu aspektā. Jelgavā šāds seminārs notiks 12. oktobrī no pl. 9:00.

17. oktobrī Jelgavā notiks forums par atbalstu uzņēmējiem. Šajā periodā īpaša uzmanība tiks pievērsta sociālās uzņēmējdarbības jautājumiem. Sadarbībā ar Britu padomi un Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, 14. novembrī aicināsim uz semināru visus interesentus. Šajā sakarā aicinām pieteikties ikvienu uzņēmumu, kura ražošanas procesa noslēgumā rodas atgriezumi, atlikumi – metāla, koka, auduma, diegu, ādas, papīra, plastmasas u.c.

Iespējams, varēs veidoties jauni sadarbības tīkli  esošajiem uzņēmējiem un jaunajiem uzņēmējiem, kuri varētu izmantot šos ražošanas atlikumus jaunu, inovatīvu produktu radīšanā, bet jau ar saražoto un radīto plašo un daudzveidīgo mūsu Zemgales reģiona amatnieku, mājražotāju un mākslinieku produktu klāstu ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties 12. decembrī ikgadējā Mājamatnieku un mājražotāju kontaktbiržā, kurā jau otro gadu tiks pasniegtas arī radošuma balvas “Ideju spogulis”.

Pamatojoties uz uzņēmēju ieteikumiem, šajā sezonā tiek piedāvātas jaunas mācību programmas  piemēram grāmatvedībā  kvalifikācijas celšanai  “Nodokļu likumdošana praksē” un “Nodokļu aktualitātes 2018. gadā“. Ikvienam vadītājam, speciālistam, kam darba specifika saistīta ar sabiedrības informēšanu par iestādes vai uzņēmuma darbu, var noderēt kursi “Interviju sniegšana presei, TV un radio”, bet ikvienam, kam vairāk nākas sadarboties ar klientiem, piedāvājam kursus “Komunikācijas meistarklase. Grūtais klients”. Šīs zināšanas noderēs arī ikdienas saskarsmē gan darbā, gan sabiedrībā un ģimenē. Pateicoties būvniecības nozares uzņēmēju ieteikumam, tapusi programma “Labā prakse darba aizsardzības likumdošanas prasību ievērošanā būvniecības uzņēmumā“

Ja, tuvojoties Valsts svētkiem, Ziemassvētku ballei vai arī ikdienā, rodas jautājums – kādu apģērbu izvēlēties, aicinām piedalīties kursos “Ģērbšanās stila noteikumi. Uzvedība publiskos pasākumos”, ko 1. novembrī vadīs Aija Odiņa, protokola un etiķetes eksperte, kura izveidoja Latvijas Valsts protokola dienestu un vadīja to piecus gadus. Kā karjeras diplomāte vēstniece Aija Odiņa ir pārstāvējusi Latvijas valsti vairākās ārvalstīs. Bijusi Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Vatikānā (pie Svētā Krēsla), pie Maltas Bruņinieku Ordeņa, Čehijas Republikā, Horvātijas Republikā, Spānijas Karalistē. Eksperte vadījusi arī etiķetes un protokola kursu Kārļa Universitātē Prāgā. Ir autore vairākām grāmatām par diplomātisko protokolu un uzvedību.

Arī Jelgavas darba ņēmējiem no 25. gadu vecuma būs iespēja izmantot Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” iespējas s vairāk uzņēmumu.

Atgriezties