Uzmanības centrā – fiziskās personas datu aizsardzības jautājumi
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2017. gada 18. jūlijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) viesojās Datu valsts inspekcijas (DVI) pārstāvji ar bezmaksas lekciju par personas datu aizsardzību, kas notika iniciatīvas “Konsultē vispirms” ietvaros. Pasākums pulcēja vairāk kā 160 dalībniekus no visa Zemgales reģiona - uzņēmējus, pašvaldību un to iestāžu vadītājus, darbiniekus un citus interesentus.

Semināru atklāja ZRKAC uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone, bet vadīja DVI Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Kāršenieks un Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja p.i. Katrīna Bērziņa – Petrova.

Pirmajā daļā klātesošie tika iepazīstināti ar izplatītākajiem jēdzieniem un terminiem saistībā ar personu datu aizsardzību, to likumīgu apstrādi, kā arī tika analizēti izplatītākie pārkāpumi šajā jomā.

Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas vadītājs norādīja uz atšķirībām, ko sevī iekļauj termini – personas dati un sensitīvi personas dati. Tāpat speciālists sniedza detalizētu ieskatu par personas datu apstrādē iesaistītajām pusēm un procesu kopumā. Svarīgākie aspekti, kam jāpievērš uzmanība, veicot personas datu apstrādi ir – kāds ir tiesiskais pamats un mērķis.

Otrajā daļā semināra apmeklētāji saņēma noderīgu informāciju par personu datu aizsardzību un izmaiņām, kas sagaidāmas, sākot ar 2018. gada 25. maiju, kad tiks piemērota jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kā arī rast atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Katrīna Bērziņa – Petrova dalībniekus iepazīstināja ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un būtiskākajām izmaiņām, kas skar fizisko personu datu aizsardzības jautājumus. Regulas mērķis ir radīt visās ES dalībvalstīs vienādu datu aizsardzības regulējumu, jo šobrīd tas katrā dalībvalstī ir samērā atšķirīgs. Speciāliste informēja, ka pašlaik valstiskā līmenī notiek darbs pie jauna personas datu aizsardzības likumprojekta izstrādes un tiek plānots, ka līdz ar jaunā likuma pieņemšanu, esošais Fizisko personu datu aizsardzības likums zaudēs spēku.

Iedziļinoties konkrētajās izmaiņās, ko paredz šī regula, jāsecina, ka vispārējie datu aizsardzības principi būtiski mainīti netiek. Regula paredz detalizētāku un konkrētāku principu ievērošanu. Tas ir attiecināms gan jautājumos par datu pārnesamību, ja tie tiek pārnesti no viena pakalpojuma sniedzēja citam, gan runājot par pārredzamības principu, gan skaidru informāciju, kas tiek sniegta fiziskai personai, kuras personas dati tiek apstrādāti.

Īpaša sadaļa ir atvēlēta arī ietekmes novērtējumam, ņemot vērā riskus, kas varētu tikt radīti, apstrādājot personas datus. Lai iestādes un uzņēmumi sakārtotu savu darbību, atbilstoši likumdošanas prasībām, var piesaistīt datu aizsardzības speciālistu, kas ir obligāts nosacījums daudzām publiskām iestādēm un struktūrām.

Lekcijas dalībnieki gan pasākuma gaitā, gan ilgi pēc tā, uzdeva dažādus jautājumus, interesējoties gan par vispārīgiem personas datu aizsardzības jautājumiem, ar kuriem sastopas pildot amata pienākumus ikdienā, gan par Vispārīgo datu aizsardzības regulu un tās piemērošanu.

Galerija

Lekcija par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem un izmaiņām, kuras stāsies spēkā, sākot ar 2018. gada maiju
Atgriezties