Latvijas pedagogi piedalās Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivālā

No 29. jūnija līdz 2. jūlijam Ungārijas pilsētā Debrecenā notika Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivāls “Zinātne uz skatuves”. Festivālā piedalījās arī pieci dabaszinātņu skolotāji no Latvijas, tostarp divi pārstāvji no Jelgavas: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra – Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska un Jelgavas pilsētas fizikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Baiba Daģe.

Festivāls tika organizēts ar moto “Veidojam dabaszinātņu izglītības nākotni” un tajā piedalījās 30 valstu pārstāvji – 450 skolotāji, kas māca dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātiku, sākot no pirmsskolas posma, līdz vidusskolai. Festivāla mērķis ir sniegt iespēju skolotājiem apmainīties ar inovatīvām mācību idejām, demonstrējot tās stendos, semināros un uz skatuves, tādējādi sekmējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Šādi festivāli notiek kopš 2007. gada reizi divos gados, tos koordinē organizācija „Zinātne uz skatuves“. Tā ir Eiropas pedagogu nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un inženierzinātnēm, kā arī uzlabot dabaszinātņu mācīšanas kvalitāti. Kopš 2016.gada arī Latvija ir kļuvusi par šīs organizācijas biedru, un to pārstāv Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs“ (ZRKAC).

Iespēju piedalīties Eiropas festivālā skolotāji iegūst, piedaloties nacionālajā atlases konkursā. Atkarībā no valsts lieluma katrai valstij ir noteikts dalībnieku skaits, ko tā var pieteikt Eiropas festivālam. Latvijā nacionālo atlases konkursu organizēja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Valsts izlītības satura centru (VISC). Konkursa otrā kārta un noslēguma pasākums notika 2016.gada 10. septembrī Jelgavā “Metāla svētku 2016” ietvaros. Tajā piedalījās 20 skolotāji no 12 Latvijas izglītības iestādēm, prezentējot 11 projektus.

Eiropas festivālam kopumā tika pieteikti 870 projekti no 30 valstīm, no tiem 233 projektu autori tika uzaicināti līdzdalībai festivālā – prezentēt savas radošās idejas klātienē. No Latvijas festivālam tika pieteikti četri projekti, un visi tika uzaicināti līdzdalībai festivālā. Skolotāju ideju prezentācija notika 7 tēmu ietvaros: “Zinātne vismazākajiem”, “Zinātne un vide”, “Zemu izmaksu zinātne”, “IKT dabaszinību mācīšanā”’, “Sadarbība dabaszinību mācīšanā”, “Iekļaujošā zinātne” un “Starptautiskie sadarbības projekti”.

Visvairāk projektu – 74 – tika pieteikti par tēmu “Zemu izmaksu zinātne”. Skolotāji rādīja kā, neieguldot lielus līdzekļus, bet izmantojot ikdienā lietojamus materiālus, var skolēniem izskaidrot sarežģītas parādības, veidot modeļus un rosināt skolēnu interesi par dabaszinībām. Šajā tēmā no Latvijas tika pieteikti divi projekti: Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas B. Daģes projekts par tēmu “Kustība” un Mārupes pamatskolas skolotāju Daigas Krieviņas un Māras Rābantes idejas par zinātnieku nakts organizēšanu skolā, kurā piedalās gan skolēni, gan vecāki, gan absolventi, tajā iesaistot vairāk kā 600 dalībnieku. Jāatzīmē, ka Mārupes skolotāju projekts tika izvirzīts arī prezentēšanai uz skatuves. Šīs tiesības tika iegūtas sīvā konkurencē ar pārējo Eiropas valstu kolēģiem, jo kopumā prezentēšanai uz skatuves tika pieteikti 30 projekti, bet tikai 6 tika sniegta šāda iespēja.

49 projekti tika prezentēti par tēmu “Zinātne un vide”, 33 projekti – par tēmu “Zinātne mazākajiem”. Šajā kategorijā ZRKAC vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja S. Šabanska iepzīstināja ar ZRKAC darbību un pieredzi, strādājot ar pirmsskolas audzēkņiem, sniedzot viņiem pirmās zināšanas par dažādām dabas parādībām, tādējādi attīstot viņu pētnieciskās prasmes. Projekta tēma bija “Magnētisms un statiskā elektrība”.

Inese Siņavska no Daugavpils 17. vidusskolas ar projektu “Ģeometrisko pārveidojumu lietojums pavāra profesijā” pārstāvēja Latviju sekcijā “Sadarbība dabaszinātņu mācīšanā”.

Festivāla laikā skolotājiem bija iespēja ne tikai iepazīstināt ar savu pieredzi, prezentējot to stendā, bet arī uzzināt, kā strādā dabaszinātņu skolotāji citās valstīs, piedalīties semināros, kurus vadīja festivāla dalībnieki, kā arī vērot citu valstu prezentācijas uz skatuves. Pedagogi atzīst, ka tā ir bijusi lieliska iespēja, lai dibinātu kontaktus ar citu valstu skolotājiem un veidotu sadarbību nākotnē.

Nākamais “Zinātne uz skatuves” festivāls notiks 2019. gadā Portugālē.

Galerija

Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivāls “Zinātne uz skatuves”
Atgriezties