Starptautiska izglītības konference Jelgavā
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 10. maijā notika starptautiska izglītības konference „Nākotnes prasmju pamatus liekam šodien”.

Konferences mērķis bija iepazīstināt pirmsskolas un sākumskolas pedagogus ar “FasTracKids Fundametals” metodēm un darbības rezultātiem Jelgavā, Latvijā un pasaulē, sniegt atbalstu politikas veidotājiem un vecākiem kompetencēs balstītas izglītības ieviešanai Latvijā.

Konferences pirmajā daļā uzstājās Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Viņš iepazīstināja ar izglītības nozīmi Jelgavas un Latvijas izaugsmē, stāstot par līdz šim sasniegto un realizētajām mērķprogrammām, akcentējot ieguldījumu pirmskolas vecuma bērnu attīstībā.

Turpinājumā FasTracKids Latvia valdes locekle Elīna Egle klātesošos iepazīstināja ar 21. gadsimta izaicinājumiem, gatavojot bērnus skolai. Viņas pamattēze: mums nevajag daudz- mums vajag pašu labāko. Nereti šķiet, ka par pirmskolas izglītību tiek it kā aizmirsts, tā tiek atlikta uz vēlāku laiku, reizēm labu ideju ieviešana prasa ilgstošu dokumentu saskaņošanu. Vajadzētu atcerēties, ka bērni izaug ātri, tāpēc ir svarīgi maksimāli agri domāt par viņu spējām atbilstošu programmu realizēšanu, kas ļautu attīstīt viņos esošo potenciālu.

Par FasTracKids programmas audzēkņu sasniegumiem, atziņās par novērtējumu un dažādiem praktiskajiem aspektiem dalījās Sanita Šabanska, Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja. Viņa sniedza ieskatu FasTracKids Fundamentals pieredzē Jelgavā, sākot ar aprobāciju (pirmajā darbības gadā) un nonākot līdz programmas integrēšanai pirmsskolas izglītībā (otrajā darbības gadā). S. Šabanska runāja par skolotāju sadarbību dažādos aspektos, par vecāku iesaisti un viņu viedokli par programmu, kā arī par pirmskolas izglītības iestāžu skatījumu par FasTracKids Fundamentals pozitīvo ietekmi uz bērna attīstību.

Par programmas “FasTracKids Fundamentals” saturu un sasaisti ar sākumskolu pauda Nancy Founce, FasTracKids International prezidente. N. Founce uzskata, ka katrs laikmets pieprasa noteiktu prasmju komplektu, lai varētu tajā veiksmīgi iekļauties un sasniegt savus mērķus. No viņas stāstītā jāsecina, ka šobrīd dzīvojam digitālās sagrāves laikmetā. Tika minēts 2010. gadā veikts pētījums, kurā augsto tehnoloģiju kompāniju uzņēmumu vadītājiem jautāja, kādas prasmes viņi uzskata par svarīgākajām, un viņi nenosauca konkrētas tehniskās prasmes, bet gan problēmu risināšanu, informācijas novērtēšanu un analizēšanu, elastību, spēju piemēroties, zinātkāri un iztēli, sadarbību, efektīvu mutisku un rakstisku saziņu, kā arī spēju uzņemties iniciatīvu. Strauju pārmaiņu laikmetā, kāds tas šobrīd ir, tieši mācīšanās prasme ir atslēga 21. gadsimtam. Ir pierādīts, ka vecuma posms no 3 līdz 8 gadiem ir vitāli svarīgs bērna attīstībai un pieredzes veidošanai, lai maksimāli attīstītu savu potenciālu, un FasTracKIds Fundamentals programma nodrošina laikmetam atbilstošu prasmju apgūšanu, lai kļūtu par veiksmīgu indivīdu nākontē.

Pēc Nancy Founce prezentācijas sekoja pieredzes apmaiņa starp pirmskolas pedagogiem, praktizējošajiem pasniedzējiem, sākumskolu skolotājiem un citiem interesentiem FasTracKids Fundamentals meistarklasēs, kur praktiski varēja ieraudzīt, izmēģināt un saprast, kāda ir šīs programmas metodika un ko tā dod bērna emocionālajai, sociālajai un kognitīvajai attīstībai.

Galerija

Starptautiska izglītības konference „Nākotnes prasmju pamatus liekam šodien”
Atgriezties