Zinātnieki un uzņēmēji tiekas Uzņēmēju dienās

2017. gada 28. aprīlī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) pirmo reizi piedalījās Latvijas Tirdzniecības un  rūpniecības kameras organizētajās Zemgales uzņēmēju dienās Zemgales olimpiskajā centrā, Jelgavā, aicinot ikvienu uzņēmēju Kontaktbiržā „Zinātnieks. Uzņēmējs. Sadarbība” izmantot iespēju tikties ar dažādu nozaru zinātniekiem, lai saņemtu padomus individuālās konsultācijās sava biznesa attīstībai vai rastu sadarbības partneri komercializācijas jautājumos kopā ar LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas ekspertiem.

LLU zinātnieki risināja sarunas par iespējamo sadarbību, pastāstīja par jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm nozarē, atbildēja uz daudzajiem izstādes apmeklētāju jautājumiem. Iepazīt viņu piedāvājumu atraktīvā un interesantā veidā rosināja Kontaktbiržas moderators – uzņēmējs un zinātnieks Juris Šteinbergs, kurš iesaistīja procesā arī apmeklētājus. LLU zinātnieki pārstāvēja plašu jomu klāstu, kur uzņēmēji varēja izvēlēties sev interesējošo.

Mehānikas institūts piedāvāja iespēju iepazīties ar pneimatiskā manipulatora un 3D printera praktisku pielietojumu, kā arī tika demonstrētas tādas programmatūras kā SolidWorks, AutoCad u.c. Biomasas pelnu utilizācijas iespējas prezentēja Agroresursu un ekonomikas institūts. Ekskluzīvu iespēju izmēģināt savus spēkus un testēt prasmes virtuālā koku gāšanā ar harverstera simulatoru piedāvāja Mežu fakultāte.

Visus, kam interesēja gumiņbaktērijas un gaismas spēles, piesaistīja Lauksaimniecības fakultātes piedāvājums. Izveidot savu garšu veselīgajam produktam, iepazīties ar aromātu pasauli un jaunākajjiem produktiem varēja Pārtikas tehnoloģijas fakultātes stendā.

Ieraudzīt augļu un dārzeņu sulu varavīksnes, uzzināt, vai augļi peld, palīdzēja Dārzkopības institūta pārstāvji. LLU Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas zinātnieki demonstrēja spektrofotometra iespējas, kas ļauj vienlaikus veikt piecu siltumnīcefekta gāzu mērījumus – N2O, CH4, CO2, NH3, un H2O, kā arī iepazīstināja ar hidroakustisko straumes mērītāju upēm un ezeriem, un ūdens līmeņa mērītājiem gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu hidroloģijas pētījumos. Kontaktbiržā piedalījās arī Informācijas tehnoloģiju fakultāte un Veterinārmedicīnas fakultāte. Bulduru vidusskola aicināja ikvienu praktiski izmēģināt dažādus stādīšanas un piķēšanas paņēmienus.

ZRKAC Uzņēmējdarbības nodaļa, kas organizēja šo kontaktbiržu, iepazīstināja ar ZRKAC piedāvāto atbalsta sistēmu uzņēmējiem.

Uz aktuālo jautājumu “Kā top zinātnieki?”, tika secināts, ka tam pamatā ir dažādu prasmju attīstīšana - kritiskās domāšanas, radošuma, komunikācijas, sadarbības, kā arī pašapziņas veicināšana. Tāpēc Kontaktbiržas ietvaros varēja iepazīties ar ZRKAC paspārnē esošo mazo zinātnieku kalvi – FasTrackKids programmu pirmskolas vecuma bērniem, kur paši mazākie varēja darboties Zemes zinātņu, Astronomijas, Bioloģijas un Dabaszinību darbnīcās, savukārt viņu vecāki varēja gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par programmu.

Dienas gaitā Uzņēmēju dienu apmeklētājiem bija liela interese gan par LLU zinātnieku piedāvājumiem, gan par ZRKAC piedāvāto atbalstu uzņēmējiem un realizēto FasTrackKids programmu, gan par ZRKAC Metālapstrādes mācību parka piedāvājumu.

Galerija

Zinātnieki un uzņēmēji tiekas Uzņēmēju dienās
Atgriezties