Skolēni izzina Jelgavu

2017. gada 26. aprīlī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika 6. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkursa „Izzini Jelgavu” darbu prezentēšana.

Konkurss „Izzini Jelgavu” jau sesto gadu rosina skolēnus noskaidrot ko jaunu par Jelgavu, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, tādējādi veicinot piederības sajūtu pilsētai. Konkursa dalībnieki varēja izvēlēties kādu no Jelgavas pašvaldības iestāžu un uzņēmumu piedāvātajām tēmām vai arī rakstīt par brīvi izvēlētu tēmu, atbilstoši savām interesēm. Kopumā 32 skolēni bija iesnieguši 22 darbus katrā klašu grupā pa 11 darbiem (6. – 8. kl. un 9. – 12. kl.).

Darbos pētīts kultūrvēsturiskais mantojums, konkrēti – Lielā iela, kā tā laika gaitā mainījusies. Vēstures nozīme un atskats uz līdz šim sasniegto atspoguļots darbā par Frančesko Bartolomeo Rastrelli. Skolēni izzinājuši Jelgavas vēsturi arī 3D formātā. Konkursa dalībniekiem ir interese pētīt jelgavniekus un viņu sasniegumus, piemēram, Didzi Grunduli, Pāvelu Rēveli – kuru dzīve saistīta ar Jelgavu. Bez jau minētajām tēmām, skolēni bija pievērsušies arī tūrisma nozarei, piemēram, rakstot darbu par interaktīvu ekskursiju pa Jelgavas mikrorajoniem. Savukārt citi autori pētījuši jautājumus par dažādām tēmām, piemēram, „Reklāmas teksti Jelgavas pilsētvidē” un „Ceļu satiksmes drošības ievērošana Jelgavas ielās” u.c.

Darbu aizstāvēšanā skolēniem bija iespēja parādīt savas prezentēšanas prasmes, erudīciju, kā arī pārliecināšanas spējas, kas viennozīmīgi kļuva par labu pieredzi nākotnē  un noderēs aizstāvot un prezentējot citus darbus, piemēram, zinātniski pētniecisko darbu.

6. – 8. klašu grupā 1. vietu savā starpā dalīja Marina Fjodorova no Jelgavas 6.vidusskolas un Laura Marija Elksne, kas izstrādāja spēli “Izzini Jelgavu” kopā ar Viktoriju Aprubu no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, 2. vietu ieguva Jelgavas 6. vidusskolas skolnieces Jana Janovska un Denīze Andrune, kuras bija pētījušas Jsunlatviešu mantojumu Jelgavā, savukārt 3. vietā ierindojās Daniela Rusecka no Jelgavas 2.pamatskolas un Ralfs Bārs no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas.

9. – 12. klašu grupā 1. vietu ieguva Ronalds Borisovs no Jelgavas 6.vidusskolas, savukārt 2. vietā – ierindojās Jolanta Reinfelde no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas. 3. vietā – Ilona Amanda Pētersone no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, kā arī divi skolnieki no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas – Aloizs Adrians Dumpis un Laura Lagūna.

Pasākuma organizatori saka lielu paldies atbalstītājiem: Jelgavas pilsētas domei, Jelgavas izglītības pārvaldei, JPPI „Jelgavas reģionālajam tūrisma centram”, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejam, JPPI „Kultūra”, Jelgavas sociālo lietu pārvaldei, Sporta servisa centram, Zemgales reģionālaijai enerģētikas aģentūrai, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība”, kā arī SIA “Viktorija B un konditorejai “Silva””.

Galerija

Konkurss „Izzini Jelgavu”
Atgriezties