"Radām novadam" informatīvais seminārs Zemgalē
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

ZRKAC uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa, sadarbībā ar konkursa "Radām novadam" organizatoriem, 23. februārī organizēja semināru, lai mudinātu jauniešus iesaistīties konkursā un dotu iespēju vairāk uzzināt par konkursa nosacījumiem. Jāatzīmē, ka konkursa mērķis ir dot iespēju talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem apliecināt sevi, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Konkursā jauniešu komandām līdz 2018. gada novembrim, realizējot biznesa idejas, ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība savos izvēlētajos novados – radot jaunas darbavietas, piesaistot investīcijas un dažādos citos veidos veicinot sociālekonomisko attīstību.

Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar ne ilgāku pieredzi uzņēmējdarbībā kā 6 mēneši. Jaunieši tiek aicināti pieteikties konkursam, izveidojot komandu vismaz 3 cilvēku sastāvā un reģistrējoties www.radamnovadam.lv. Komandām konkursa ietvaros tiks sniegts daudzpusīgs atbalsts ideju realizācijai, un komandas iegūs publicitāti un atpazīstamību, potenciāli palielinot iespējas piesaistīt finansējumu saviem projektiem un papildus atbalstu no novadiem. "Radām Novadam" no citiem uzņēmējdarbības konkursiem atšķiras ar to, ka tā fokusā ir rezultāti, nevis biznesa idejas. Visām komandām, kuras sasniegs labus rezultātus konkursā, būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu granta veidā vismaz 2000 EUR apmērā. Papildus tam labākās komandas divu gadu laikā sadalīs balvu fondu 10 000 EUR vērtībā.

Konkursa pilotprojektā, kurš norisinājās no 2014. gada marta līdz 2016. gada jūlijam iesaistījās ap 120 jauniešu. Konkursa laikā tika radīti 14 jauni uzņēmumi un biedrības, bet projektu īstenošanai piesaistīti apmēram 175 000 EUR. Konkurss atbalstījis dažādu ideju realizāciju, piemēram, Mazsalacā – bērniem "līdzi augošu" velosipēdu ražošanu, Gulbenē – diska golfa laukuma izbūvi un popularizēšanu, no Madonas novada visu Latviju iekarojis purvubrideji.lv piedāvājums doties ekskursijā pa purva virsmu.

Konkursu organizē biedrība "Radām novadam", sadarbībā ar DELFI. Konkurss īstenots "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Atgriezties