Uzņēmēju uzmanības lokā jauns bezmaksas reklāmas izstrādes rīks
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Interese par praktisko semināru „Grafiskās izstrādes rīks Paint.NET – lekcija, piemēri un praktiskā darbošanās”, ko 28. martā vadīja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas galvenais speciālists Agris Kalniņš, bija liela un nācās izveidot papildus grupu, lai dotu iespēju visiem interesentiem apmeklēt šo nodarbību, kurā dalībnieki guva priekšstatu par reklāmas materiālu izstrādi bezmaksas programmā - Paint.NET.

Tika apgūti programmas darbības pamatprincipi, Kompozīciju veidošanas noslēpumi, teksta noformēšana, fona noņemšana, efektu izmantošana un citi jautājumi. Tika secināts, ka dalībniekus interesē ne tikai tehniskie, bet arī mārketinga jautājumi, kam tiks veltīta uzmanība citos pasākumos.

Atgriezties