E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2017. gada 13. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika tradicionālais pasākums “E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem”, kas  pulcēja vairāk kā 400 dalībniekus no 58 izglītības iestādēm.

Pedagogiem bija iespēja uzzināt daudz jauna, pilnveidot savas zināšanas un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā, katram apmeklējot trīs no piedāvātajām divdesmit radošajām darbnīcām un iepazīstoties ar uzņēmumu stendiem.

Pasākuma ievaddaļā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas Mobilā Telefona viceprezidenta Ingmāra Pūķa prezentāciju “Viedvalsts”, kas bija ļoti saistoša un dalībniekos izraisīja nedalītu interesi.

Turpinājumā sekoja ZRKAC organizētā konkursa “Laiks iEspējām”, kura mērķis ir pedagogu radošās darbības un IKT izmantošanas mācību procesā veicināšana, dalībnieku un laureātu sveikšana.

Šogad konkursam tika pieteikti 24 darbi, kuru izstrādē piedalījās 34 pedagogi no Jelgavas, Aizkraukles, Jēkabpils, Dobeles un Iecavas. Pedagogu iesniegtie darbi bija ļoti daudzveidīgi: mājas lapas, emuāri, interaktīvās spēles un citi e-mācību materiāli. Jāatzīmē, ka izstrādātie konkursa darbi kopumā šogad bija ļoti kvalitatīvi. Par pašiem labākajiem ekspertu vērtējumā tika atzīti 8 darbi: 1. vietu ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Agita Ozoliņa, kas izveidoja mājas lapu “Mācām un mācāmies kopā”, kā arī Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas skolotāja Daina Birkenbauma par emuāru “Fizika 12. klasei” un Jelgavas 4. vidusskolas bibliotekāres Baiba Dinka un Inta Brantevica, kuras izveidoja lasīšanas veicināšanas interaktīvo nodarbību «Lasi un vērtē». 2. vieta - Jelgavas 6. vidusskolas skolotājai Irinai Timofejevai, kas izveidoja mācību spēli “Vielu mikropasaule”, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolotāju komandai - Gunitai Ūdrei, Solvitai Kozlovskai un Aigaram Ašakam par izstrādāto praktisko darbu e-grāmatu “Ekonomika + angļu valoda = kopā interesantāk”, savukārt 3. vietu saņēma trīs skolotāji – Aizkraukles profesionālās vidusskolas skolotāja Biruta Szostaka par izveidoto praktisko darbu komplektu fizikā, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājs Jānis Dūrējs, kurš izveidoja mācību spēli “Trāpīt’, kā arī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotājs Mārtiņš Rozenbergs par patstāvīgās mācīšanās digitālajiem resursiem fizikā 8. - 9. klasei.

Pasākumā turpinājumā pedagogi apmeklēja radošās darbnīcas, kuru tematika šogad bija īpaši plaša:

 • Darbs informācijas tehnoloģiju nozarē – digitālo prasmju nozīme nākotnē;
 • SCIENTIX – dabaszinātņu izglītības kopiena;
 • Efektīvi paņēmieni prezentāciju noformēšanā. Darbs ar MS PowerPoint 2016;
 • Interesanti IT rīki mācību procesā un ne tikai;
 • Tīmekļa serviss Blendspace;
 • Kā rīkoties, lai darbošanās ar datoru un internetu būtu iespējami drošāka. Nepieciešamā programmatūra vienmēr līdzi;
 • Letonika.lv Valodas vingrotava – zināšanu pārbaudes spēle;
 • Interaktīvs ceļojums pa pasauli ar Lingvistisko karti;
 • Latviešu valodas mācību un metodiskie materiāli interneta vietnē "Māci un mācies latviešu valodu";
 • Spēle - mūsdienīgas, sadarbību veicinošas stundas elements;
 • Educational Solutions for the 21st Century Learners and Teachers;
 • Eiropas skolu kopienas eTwinning iespējas pedagogu profesionālajai pilnveidei. Interaktīvu stundu veidošana ar  Nearpod.com un Learningapps.org;
 • Interaktīvo mācību materiālu un mācību e–grāmatu izmantošana mācību procesā;
 • Mācies mākonī! Tiešsaistes mācību materiāli fizikā un matemātikā;
 • Mācies mākonī! Tiešsaistes mācību materiāli sākumskolai;
 • Jaunākās tehnoloģijas izglītības procesā;
 • 3D laboratorijas pielietošana 4.-6. klasē;
 • SMART tehnoloģiju atbalsts mobilajām tehnoloģijām izglītībā;
 • Tehnoloģijas formatīvajai vērtēšanai un nepārtrauktai atgriezeniskajai saitei.

Pedagogiem visa pasākuma laikā bija iespēja apmeklēt arī uzņēmumu “Baltijas Biroju tehnoloģijas”, “Certes.lv”, “Lielvārds” un “Tomega” stendus, lai iepazītos ar jaunākajām IT iekārtām, risinājumiem mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšanai.

Lielu paldies sakām viesiem sadarbības partneriem, kas atbalstīja pasākumu: Jelgavas pilsētas domei, Latvieši valodas aģentūrai, SIA “Tilde”, apgādam „Zvaigzne ABC” un „Zvaigzne ABC” interaktīvo mācību izstrādes grupai, izdevējsabiedrībai “Pearson”, SIA „Solavi”, SIA „Baltijas Biroju Tehnoloģijas”, A/S “Datorzinību centrs”, SIA „Lielvārds”. SIA „CertesLV”, SIA „REVERIE Trading Group”, SIA “Tomega”, SIA “LMT” un SIA “Tele2”.

Galerija

E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem
Atgriezties