Metodisks seminārs skolotājiem par efektīvu mācīšanos
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 20. februārī sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un Lielbritānijas izdevniecības “Pearson” pārstāvniecību Latvijā notika bezmaksas metodiskais seminārs angļu valodas skolotājiem – “Hearts and minds for effective education”. Lektors – Philip Warwick, kuram ir vairāk kā 20 gadu ilga pieredze valodas mācīšanā Brazīlijā, Ķīnā, Itālijā un Argentīnā, stāstīja par tehnoloģiju nozīmi un izmantošanu mācību procesā.

P. Warwick runāja par millennials – latviski millenium vai Y paaudzi – un to, ar ko tā atšķiras no iepriekšējām, lai saprastu, kāpēc esošās mācīšanas metodes nedarbojas tik efektīvi. Šiem jauniešiem ir grūtāk atcerēties informāciju, jo mūsdienās tā vienmēr ir pieejama un tāpēc kaut ko iegaumēt nav nepieciešams. Šajā gadsimtā, vairāk nekā iepriekšējos, ir liela informācijas intensitāte un blīvums, tāpēc būtu nepieciešams to filtrēt, izvērtējot, kas ir svarīgi un kas ne – būtu jāakcentē un jāattīsta kritiskā domāšana. Šī paaudze ir pieradusi patērēt, tas nozīmē, ka arī izglītības iegūšanai ir jābūt izklaidējošai, jo bez intereses, mācību process nav tik produktīvs un zaudē visas iesaistītās puses. Izmantojot tehnoloģijas, īpaši video, kā instrumentu mācību procesā, tiek sasniegts labāks rezultāts. To apliecina arī pētījuma dati, ar kuriem viņš iepazīstināja klātesošos. Gadījumos, kad materiāls ir saistīts ar klausīšanās prasmes trenēšanu, efektīvāks rezultāts būs, ja to izveidos video nevis audio failā.

Seminārā bija iespēja arī uzzināt par starptautiski atzītiem angļu valodas eksāmeniem, kurus kopš 2016. gada rudens var kārtot Jelgavā, ZRKAC – vienā no Lielbritānijas izdevniecības “Pearson” eksaminācijas centriem. Eksāmens “Pearson Test of English for Young Learners” paredzēts skolēniem vecumā no 6 līdz 13 gadiem, bet vispārējās angļu valodas eksāmenu “Pearson Test of General English” var kārtot jaunieši un pieaugušie, lai saņemtu valodas prasmes apliecinājumu studijām un darbam ārzemēs vai starptautiskā kompānijā.

Lektors dalījās pieredzē, kā sagatavoties eksāmeniem, analizējot konkrētus eksāmena piemērus, stāstot par to, kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība, kā arī atklāja, kādas ir izplatītākās kļūdas.

Dzīvojot digitālajā pasaulē un ikdienā izmantojot tehnoloģiju piedāvātās iespējas ir jādomā, kā tās iekļaut mācību procesā, tai pat laikā neaizmirstot arī par “dzīvu komunikāciju”. Būtu jāatrod efektīvākais veids, kā palielināt mācību kvalitāti un skolēniem/studentiem veicināt motivāciju apgūt valodu.

Galerija

Metodisks seminārs skolotājiem par efektīvu mācīšanos
Atgriezties