Spēle kā kompetences instruments

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 8. februārī notika jau otrais dzimšanas dienas cikla pasākums, atzīmējot 20 darbības gadus. Bezmaksas praktisko semināru “Stāstu spēks” apmeklēja gan pedagogi, gan karjeras konsultanti, gan bibliotekāri, gan jaunatnes lietu speciālisti. Profesionālās un personīgās izaugsmes konsultante, psiholoģe Zane Veinberga un apmācību vadītāja Ginta Salmiņa stāstīja par metodes “Stāstu stāstiem izstāstīju” izmantošanas iespējām.

Aizvien vairāk tiek runāts par neformālās izglītības nozīmi līdztekus formālajai izglītībai. Šajā gadījumā spēle ir neformālās izglītības elements jauniešu kompetenču attīstībai.

Spēle nav tikai izklaidējošs laika pavadīšanas veids, tai ir savs lietderības koeficients, caur to dalībnieki iemācās un uzzina jaunas lietas, tādējādi paaugstinot savas prasmes un kompetenci. Spēle saistošā veidā ļauj pilnveidot sevi un attīstīt ne vien radošumu, spēju sadarboties, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, bet arī māca koncentrēt uzmanību, risināt problēmas, domāt ātri, stratēģiski, trenē atmiņu, kā arī spēju runāt un klausīties, kas tehnoloģiju gadsimtā ir īpaši svarīgi.

Nav noslēpums, ka labā noskaņojumā un patīkamā psiholoģiskajā klimatā varam izdarīt vairāk, pat, ja saskaramies ar grūtībām. Tas ir tāpēc, ka mums ir interese. Pētījumi apliecina, ka ieinteresētība uzlabo mācīšanās procesu – uzmanību, atcerēšanos, neatlaidību, tā arī cieši korelē ar sasniegumiem. Pedagogi atzina, ka metode “stāstu stāstiem izstāstīju” sniedz atbalstu mācību procesā, lai padarītu to saistošāku jauniešiem.

Un sekas tam ir jūtamas arī ilgtermiņā – darot to, kas mūs interesē un sniedz piepildījumu, mēs esam apmierinātāki ar dzīvi kopumā, kā arī atvērtāki un pozitīvāk noskaņoti dažādām situācijām, savukārt, īstenojoties pretējam scenārijam, rodas neapmierinātība.

Lektores – Zane un Ginta praktisko semināru vadīja, radot neformālus apstākļus un jēgpilni “spēlējoties” ar auditoriju. Tāpat viņas dalījās ar konkrētiem ieteikumiem kopīgi radītās metodes pielietošanā – klases audzināšanas stundās, angļu valodas apguvei, karjeras un psihologa konsultācijās.

Galerija

Praktisks seminārs Stāstu spēks
Atgriezties