Seminārs fiziskām personām – jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 7. februārī sadarbībā ar VID notika kārtējais seminārs fiziskām personām – jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem, kas turpina pagājušajā gadā iesākto izglītojošo pasākumu ciklu.

Pasākumu atklāja ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone, novēlot, sekmīgu uzņēmējdarbību 2017. gadā, informējot par nākamo semināru, kas notiks 7.martā – datorklasēs, kad ikviens varēs aizpildīt uzņēmuma deklarāciju EDS sistēmā, kā arī iepazīstinot klātesošos ar jaunu produktu – Efekteri, kas tapis Ķekavas novadā. Viņa aicināja klātesošos neturēt sveci zem pūra un, ja ir tapis kas interesants, tad dalīties tajā ar citiem.

Semināru vadīja VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu daļas otrās apkalpošanas nodaļas vadītāja Arta Segliņa un VID galvenā nodokļu inspektore Diāna Cīrule. A. Segliņa norādīja, ka tā kā nākamais seminārs būs praktisks, nepiemirst paņemt līdzi uzņēmuma dokumentus, lai semināra laikā varētu ne tikai aizpildīt, bet arī iesniegt deklarācijas Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Pasākumu apmeklēja vairāk kā simts cilvēku no Jelgavas, Jelgavas un Ozolnieku novadiem, Rīgas, Dobeles, Ķekavas, Tukuma un Olaines. D. Cīrule pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar būtiskākajām izmaiņām nodokļu likumdošanā, kas stājās spēkā ar šī gada janvāri. Detalizēti tika aplūkots mikrouzņēmuma nodokļa likmes lielums, atkarībā no apgrozījuma, kādas izmaiņas to ir skārušas, sākot ar 2017. gadu. Tika skaidroti Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšanas principi, apskatīta nodokļu nomaksas vispārējā kārtība.

Tika aplūkoti arī nodokļa par saimnieciskās darbības ienākumiem (ieņēmumiem) maksāšanas veidi pašnodarbinātām personām, sniegti praktiski padomi ieņēmumu un izdevumu uzskaitei grāmatvedības kārtošanai vienkāršā ieraksta sistēmā. Paralēli skaidrotajām likuma normām un praktiskajiem piemēriem, klātesošie aktīvi iesaistījās, uzdodot sev interesējošos jautājumus.

Diāna Cīrule skaidroja arī elektroniskās deklarēšanas jeb EDS sistēmas lietošanas pamatprincipus. Ikviens dalībnieks pasākuma noslēgumā varēja izteikt savus ierosinājumus, aizpildot anketu, kurā varēja norādīt tēmas, kas būtu aktuālās turpmākajos semināros.

Galerija

Seminārs fiziskām personām – jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem
Atgriezties