Trešās klases skolēni demonstrē radošumu un zināšanas IT drošībā

31. janvārī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika Jelgavas pilsētas skolu 3. klašu konkurss „Droši un radoši informācijas pasaulē”. Konkursa mērķis bija 3. klases skolēnu digitālās kompetences, medijpratības un drošumspējas stiprināšana, loģiskās domāšanas un uzmanības attīstīšana.

Uzdevumi dalībniekiem bija jāveic gan individuāli, gan komandā. Katram konkursa dalībniekam noteiktā laikā bija jāsaliek divas dažādu grūtību puzles interneta vietnē, bet darbojoties komandā piecu cilvēku sastāvā, bija jādemonstrē vērīgums, lai atpazītu objektus, kas atrodas skolas teritorijā, jāpierāda zināšanas viktorīnā un jāiestudē neliels priekšnesums par drošību un riskiem interneta vidē.

Vislabākie rezultāti puzles likšanā bija Jelgavas 4. sākumskolas skolniecei Amandai Jansonei, kura ieguva pirmo vietu, otrajā ierindojās Matīss Priede no Jelgavas 3. sākumskolas, Laura Anna Laizāne no Jelgavas 4. sākumskolas ieguva trešo vietu.

Pirmais uzdevums, ko bērni veica komandā, bija savas skolas teritorijas objektu atpazīšana. No 72 foto kartītēm bija jāatlasa 8, kuras attiecas uz komandas pārstāvēto skolu.

Tā kā konkurss tika rīkots saistībā ar aktuālajiem jautājumiem par drošību un riskiem interneta vidē, bija nepieciešama iepriekšēja gatavošanās vietnē www.drossinternets.lv. Atbildes uz viktorīnas jautājumiem skolēni sniedza, izmantojot balsošanas pultis. Pareizo atbilžu skaits apliecināja, ka dalībnieki konkursam ir nopietni gatavojušies.

Noslēdzošais uzdevums bija īsa priekšnesuma iestudēšana par drošību un riskiem interneta vidē. Katra komanda izlozēja vienu tematu, piemēram, par drošas paroles izveidi, un atraktīvā, interesantā veidā ar humoru to attēloja.

Konkursā piedalījās 9 pilsētas skolas: Jelgavas 2. pamatskola, Jelgavas 3. sākumskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 1. internātpamatskola, Jelgavas 2. internātpamatskola, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Jelgavas 4. vidusskola, Jelgavas 5. vidusskola un Jelgavas 6. vidusskola, kopā 45 skolēni. Visas komandas saņēma pārsteiguma balvas no ZRKAC.

Galerija

3. klašu komandas startē konkursā "Droši un radoši informācijas pasaulē"
Atgriezties