Programmas FasTracKids skolotāju metodiskā sanāksme
Vieta: PII "Zīļuks"

19. janvārī pirmsskolas izglītības iestādē „Zīļuks” notika  Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra (ZRKAC) koordinēts programmas FasTracKids metodiskais seminārs, kurā piedalījās PII “Zīļuks”, PII “Kāpēcīši”, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un ZRKAC pedagogi.

FasTracKids Fundamentals mācību programma pirmskolas vecuma bērniem sniedz iespēju attīstīt 21. gadsimtam nepieciešamās kompetences – radošumu, kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību un pārliecību par sevi.

Pirmos divus Jelgavas pilsētas finansētos programmas FasTracKids Fundamentals moduļus - “Bioloģiju” un “Dabaszinātnes” - bērni jau ir apguvuši un turpina mācīties “Zemeszinātnes” un “Astronomiju”.

Metodiskajā seminārā programmas FasTracKids pedagogi dalījās uzkrātajā pieredzē un novērojumos, analizēja sasniegumus, prezentēja nodarbību foto un video materiālus.

Vecāku viedoklis un iesaiste programmas realizācijā ir tās neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc tiek rīkotas atklātās nodarbības, lai radītu skaidrāku priekšstatu par to, kā bērni darbojas FasTracKids Fundamentals. ZRKAC atklātās nodarbības vecākiem notika janvāra sākumā, tuvākajā laikā tās tiek plānotas arī PII “Zīļuks”, PII “Kāpēcīši” un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas apmācību klasēs. Ar aptaujas anketu, ko izstrādājuši ZRKAC speciālisti, notiek arī detalizētāka vecāku viedokļa noskaidrošana, par programmas ietekmi uz bērna attīstību.

Kopīgi tika diskutēts par nākotnes attīstības perspektīvu un nepieciešamību informēt par FasTracKids Fundamentals programmu arī sākumskolas pedagogus.

Atgriezties