Praktiski radošs dabaszinātņu konkurss

2017. gada 17. janvārī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā jau trešo reizi (ZRKAC) notika Jelgavas pilsētas dabaszinātņu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas) metodisko apvienību vadītāju organizēts konkurss 9. klašu skolēniem „B-Ķ-F”.

Bioloģijas sekcijas uzdevumi bija Baibas Balodes-Lukjanskas pārraudzībā, par ķīmijas uzdevumiem domāja Irina Timofejeva, savukārt fiziku – Baiba Daģe.

Konkursā piedalījās septiņas Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu 9. klašu skolēnu komandas 5 cilvēku sastāvā, kopskaitā 35 dalībnieki. Konkursa sākumā katra skola radoši prezentēja savas komandas nosaukumu. Šogad konkursā piedalījās: “Sarmas ielas viļņi”, “Lambda”, “21. gadsimta intelektuāļi”, “Gaisma”, “Hipotēze”, “JVĢ virkne”, “Dezoksiribonukleīnskābe (DNS)”.

Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un eksakto priekšmetu savstarpējo sasaisti. Skolēnu komandas veica teorētiskus un praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar ķīmijas, bioloģijas un fizikas tēmām. Tādējādi dalībnieki pārbaudīja savas pētnieciskās prasmes, spēju analizēt, novērot, pamatot savu viedokli, strādāt komandā.

Praktiski, piemēram, bioloģijas uzdevumā konkursantiem vajadzēja izveidot doto dzīvo organismu klasifikācijas shēmu, ņemot vērā to kopīgās pazīmes un atbilstību noteiktai kategorijai, norādot valsti, kārtu, klasi, tipu un ģinti. Savukārt ķīmijā, pēc dotā apraksta, dalībniekiem bija jāsajauc divas vielas, kuru rezultātā tika iegūti ziepju burbuļi. Žūrija mērīja to diametru, nosakot lielāko. Turpretī fizikas uzdevums bija saistīts ar fizikālajiem lielumiem. Skolēniem, aprēķinot masu un citus parametrus, vajadzēja plastmasas trauciņā ar vāku pārvadāt maksimāli lielu “akmeņu kravu”, lai tā nenogrimtu.

Konkursa žūrijā bija ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste A. Skalde un Jelgavas pilsētas dabaszinātņu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas) metodisko apvienību vadītājas: B. Balode- Lukjanska, I. Timofejeva un B. Daģe, kā arī Jelgavas Valsts ģimnāzijas laborants Daniels Šīns.

Visi konkursa dalībnieki saņēma ZRKAC atzinības rakstus un pārsteiguma balvas.

Galerija

Bioloģijas, ķīmijas, fizikas metodisko apvienību konkurss "B-Ķ-F"
Atgriezties