„FasTracKids Fundamentals” atklātās nodarbības vecākiem

2017. gada janvāra sākumā triju dienu garumā, no 3. līdz 5. janvārim, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) vecākiem bija iespēja piedalīties programmas „FasTracKids Fundamentals” atklātajās nodarbībās.

Tās apmeklēja ne vien vecāki, bet arī vecvecāki, kuri varēja gūt priekšstatu par to, kā bērns mācās izprast dažādas dabaszinātņu parādības, kā arī aktīvi līdzdarboties.

Nodarbībās mazie pētnieki papildināja zināšanas par peldspēju, darbojoties komandā, salīdzināja un pārrunāja dažādus ar peldēšanu un grimšanu saistītus eksperimentu rezultātus. Tāpat viņi analizēja un konstatēja principus, kas nosaka objektu pareizu uzbūvi, formu un virsmas laukumu, lai tie varētu peldēt. Iegūtās zināšanas par peldspēju bērni izmantoja, kopā ar vecākiem pagatavojot kuģīšus un pārbaudot laivu konstrukcijas, kā arī sacenšoties savā starpā.

Bērns tiek iemācīts argumentēt, diskutēt par jautājumiem, sadarboties grupā, uzstāties kameras priekšā, caur eksperimentiem saprast lietas un procesu, kas ir mums apkārt – tā ir tikai daļa no vecāku atauksmēm par programmu.

Noslēgumā visi kopīgi noskatījās īsfilmu, kas kalpoja kā vizuāla atskaite par to, ko mazie pētnieki ir apguvuši aizvadīto 4 mēnešu laikā.

Jelgavas pilsētas finansētās “FasTracKids Fundamentals” programmas ietvaros sešgadnieki jau apguvuši moduļus “Bioloģija” un “Dabaszinātnes” un turpina, mācoties “Zemeszinātnes” un “Astronomiju”. Sadarbojoties grupā, veicot eksperimentus, darbojoties pie interaktīvās tāfeles, izpaužot savu radošumu, iegūtās zināšanas tiek pārbaudītas un izmantotas konkrētu problēmu risināšanā – tas ir pamats, kas ielikts topošajiem pirmsklasniekiem.

Atgriezties