Seminārs nodokļu maksātājiem par Grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā

1. novembrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar VID tika organizēts seminārs iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem (23%), kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, pulcējot vairāk kā 80 interesentus.

VID Jelgavas klientu apkalpošanas centra vadītāja Arta Segliņa, atklājot pasākumu, akcentēja, ka VID viena no funkcijām ir iedzīvotāju izglītošana, palīdzība un atbalsta nodrošināšana neskaidru jautājumu gadījumā saistībā ar nodokļu maksāšanu. Iestādes pamatmērķis nav būt represīvai valsts instiūcijai, kas nodarbojas ar sodu uzlikšanu. ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone informēja, ka nākamais seminārs notiks 6. decembrī  un būs veltīts mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā., kur tiks apskatīti praktiski piemēri ieņēmumu  - izdevumu uzskaitē un pārskatu un deklarāciju aizpildīšana. Plānots, ka, sadarbības ietvaros, šāda veida semināri notiks regulāri – katra mēneša pirmajā otrdienā. L.Miķelsone aicināja izmantot arī mājražotāju un amatnieku kontaktbiržas iespējas 8.decembrī sava produkta testēšanā un iepazīstināja ar jaunu produktu- konfelādēm, kas tapušas Ķekavas novadā.

VID galvenā nodokļu inspektore Diāna Cīrule akcentēja būtiskākos likuma pantus, kas attiecināmi uz vienkāršā ieraksta grāmatvedību, gan sniedza praktiskus padomus kā aizpildīt ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu tā, lai tas atbilstu prasībām, kā arī būtu vienlīdz ērts un pārskatāms lietotājam. Inspektore, interpretējot likuma normas, dalījās novērojumos par biežāk pieļautajām kļūdām un to, kā no tām izvairīties.

Tāpat viņa norādīja uz tām prasībām, kas ne vienmēr noteikumos ir viennozīmīgi saprotamas, stāstot par veidiem, kā “neapmaldīties” noteiktajās normās un rast pareizo pieeju. Atsevišķi tika aplūkota to nodokļu maksātāju grupa, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, jo viņiem pastāv papildus atvieglojumi. Ņemot vērā tehnoloģiju iespējas, Diāna Cīrule skaidroja arī elektroniskās deklarēšanas jeb EDS sistēmas lietošanas pamatprincipus.

Pasākuma laikā dalībnieki uzdeva jautājumus par to, kā pareizi atspoguļot proporcionāli sadalītos izdevumus uzskaites žurnālā, tāpat klātesošos interesēja tas, kā precīzi norādīt izdevumus, kas saistīti ar transporta izmantošanu, bija vairāki jautājumi par attaisnojuma dokumentu pievienošanas kārtību, veikto preču vai pakalpojumu – darījumu reģistrēšanu u.c. Iikviens dalībnieks pasākuma noslēgumā varēja izteikt savus ierosinājumus, aizpildot anketu, kurā varēja norādīt tēmas, kas būtu aktuālās turpmākajos semināros.

Galerija

Seminārs fiziskām personām-iedzīvotāju ienājuma nodokļa maksātājiem, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā
Atgriezties