Iespēja kārtot starptautiski atzītu angļu valodas eksāmenu
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) piedāvā ikvienam iespēju kārtot starptautiski atzītus angļu valodas eksāmenus: Pearson English International Certificate pieaugušajiem un vidusskolēniem un Young learners – bērniem vecumā no 6 –12 gadiem.

Pearson English International Certificate ietver valodu prasmju pārbaudi no A1 līdz C2 līmenim un iegūtais sertifikāts ir angļu valodas zināšanas apliecinošs dokuments Latvijā un arī ārvalstīs. Iegūtajam sertifikātam nav noilguma termiņa. Vidusskolēni jau no 10.klases var kārtot šo eksāmenu un, beidzot vidusskolu, noslēguma eksāmenu angļu valodā nekārtot, bet aizstāt ar šo eksāmenu.

Pārbaudījums Young Learners – iespēja interesantā, aizraujošā veidā novērtēt angļu valodas prasmes skolēniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kuri angļu valodu mācās jau vairākus gadus!

Eksāmenu norises laiki 2022.gadā ir :

  • 12. novembris, jāpiesakās līdz 5. oktobrim;
  • 10. decembris, jāpiesakās līdz 2. novembrim.

Kā pieteikties eksāmeniem?

Pieteikšanās notiek, aizpildot iesniegumu Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, kas tālāk organizēs Jūsu reģistrāciju un līdzdalību eksāmenā. Pieteikšanās uz eksāmenu jāveic apmēram pusotru mēnesi pirms konkrētā eksāmena datuma.

Pretendentam tiek piedāvātas bezmaksas konsultācijas par eksāmena norisi.

Pārbaudījumu kārto Jelgavā, Svētes ielā 33, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un pēc eksāmena materiāli tiek nosūtīti vērtēšanai uz Lielbritānijas atbildīgo institūciju par akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu.

Eksāmens sastāv no divām daļām: rakstiskās un mutiskās. Rakstiskā daļa sastāv no klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas uzdevumiem.

Eksāmena rezultātu paziņošana un sertifikāta saņemšana notiek ne ātrāk kā divus mēnešus pēc eksāmena kārtošanas dienas.

Pieteikšanās un iespēja iegūt papildus informāciju Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes iela 33, Jelgava. E-pasts: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv. Tālr. 63012157, 63082101.

 

Eksāmena līmeņi

Pakalpojums

Mērvienība

Cena ar PVN (euro)

Level 1 – Elementary

1 personai

111.00

Level 2 – Intermediate

1 personai

124.00

Level 3 - Upper intermediate

1 personai

156.00

Level 4 – Advanced

1 personai

170.00

Level 5- Proficient

1 personai

180.00

Young Learners – Firstwords

1 personai

70.00

Young Learners – Springboard

1 personai

74.00

Young Learners – Quickmarch

1 personai

80.00

Young Learners – Breakthrough

1 personai

84.00

 

Atgriezties