Iespēja kārtot starptautiski atzītu angļu valodas eksāmenu
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

ZRKAC piedāvā iespēju ikvienam pārbaudīt savas angļu valodas prasmes un iegūt pasaulē atzītu apliecinājumu valodas apguves līmenim, lai mācītos vai strādātu Latvijā un ārvalstīs.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītība iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” (ZRKAC) ir Lielbritānijas izdevniecības „Pearson” eksaminācijas centrs Latvijā.

„Pearson” ir viens no lielākajiem izglītības un mācību līdzekļu izdevniecības uzņēmumiem pasaulē, kas sagatavo un nodrošina eksāmena materiālus un vērtēšanu. Testēšana tiek veikta sadarbībā ar Edexcel Limited - Lielbritānijas atbildīgo institūciju par akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu

 “Pearson Test of General English” (Vispārējās angļu valodas eksāmens)

Starptautiski atzīts angļu valodas apguves novērtēšanas pārbaudījums, kura rezultātus atzīst gan darba devēji, gan izglītības iestādes daudzās valstīs. Angļu valodas kompetenci iespējams noteikt 6 līmeņos, kas atbilst Eiropas Padomes noteiktajiem valodu prasmes līmeņiem (Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana. Eiropas Padome, 2001). Iegūtajam sertifikātam nav noilguma termiņa.

Eksāmenā tiek vērtētas visas valodas prasmes: klausīšanās, lasīšana, runāšana un rakstīšana, kā arī tiek novērtēts vārdu krājums un gramatisko struktūru pārzināšana.

Eksāmens sastāv no divām daļām: rakstiskās un mutiskās. Rakstiskās daļas uzdevumu izpildes novērtēšanu veic eksaminētāji Lielbritānijā, mutiskās daļas novērtēšanu veic gan akreditēti ZRKAC, gan Lielbritānijas eksaminētāji. 

Eksāmenu iespējams kārtot septiņas reizes gadā: februārī, martā, maijā, jūnijā, oktobrī, novembrī un decembrī.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 543 no 2015. gada 29. septembra svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.

 

Eksāmena līmeņi

PTE General līmenis

Atbilstība Eiropas Padomes valodu līmenim

Eksāmena ilgums

Cena (EUR)

Rakstiskā daļa

Mutiskā daļa

Level AI - Foundation

A1

75 min

(1 st. 15 min)

5 min

100,00

Level 1 -  Elementary

A2

95 min

(1 st. 35 min)

5 min

111,00

Level 2 -   Intermediate

B1

95 min

1 st. 35 min)

7 min

124,00

Level 3 – Upper Intermediate

B2

120 min

(2 st.)

7 min

156,00

Level 4 - Advanced

C1

150 min

(2 st. 30 min)

8 min

170,00

Level 5 - Proficient

C2

175 min

( 2 st. 55 min)

8 min

180,00

Vairāk informācijas par eksāmeniem: http://pearsonpte.com/pte-general/

 

Eksāmens “Pearson Test of English Young Learners”

Eksāmens paredzēts skolēniem vecumā no 6 līdz 13 gadiem, kuri angļu valodu mācās jau vairākus gadus. Eksāmenam ir 4 līmeņi. Tas sastāv no rakstiskās un mutvārdu daļas, un tiek novērtētas visas valodas prasmes: lasīšana, klausīšanās, rakstīšana un runāšana.

 Eksāmens

Eksāmena ilgums

Cena (EUR)

Rakstu daļa

Mutvārdu daļa

Firstwords

(Level 1)

60 min

20 min

70,00

Springboard

(Level 2)

60 min

20 min

74,00

Quickmarch

(Level 3)

60 min

20 min

80,00

Breakthrough

(Level 4)

1 st.  15 min

(75 min)

20 min

84,00

Iespēja iegūt papildus informāciju: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv

Informācija par eksāmeniem: http://pearsonpte.com/pte-young-learners/

Atgriezties