Pirmais Latvijas dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkurss "Zinātne uz skatuves - 2016" noslēdzies
Vieta: Pasta sala, Jelgava

2016. gada 10. septembrī noslēdzās Latvijas dabazinātņu skolotāju radošo ideju konkurss “Zinātne uz skatuves - 2016”, kura otrā kārta notika Jelgavā, Pasta salā, “Metāla svētku 2016” laikā, kad dalībnieki prezentēja savus projektus vai eksperimentus stendos.

Konkursam tika iesniegti 17 pieteikumi no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām četrās konkursa tēmās:

Zinātne vismazākajiem – zinātnes mācīšana un projekti pirmsskolas un sākumskolas skolēniem;

IKT dabaszinātņu priekšmetos – IKT izmantošana mācību procesā dabaszinātņu priekšmetos;

Sadarbība dabaszinātņu mācīšanā – projekti, kas veikti sadarbībā ar citām skolām, rūpniecības nozarēm vai augstskolām;

Zemu izmaksu zinātne – vienkārši projekti, kurus var īstenot vai piemērot ikviena vajadzībām.

2. kārtā piedalījās 20 skolotāji, kas plašajam Metāla svētku apmeklētāju lokam prezentēja 11 projektus: kā veikt dabaszinību eksperimentus kopā ar pirmsskolas bērniem; kā, izmantojot ikdienā lietojamas vielas, var izskaidrot dabas parādības – kas ir tornado, kā rodas vulkāni; kādas ģeometriskas figūras var izveidot pavārs, gatavojot un dekorējot ēdienu.

Pasākuma noslēgumā Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa izteica pateicību visiem 2. kārtas dalībniekiem par piedalīšanos konkursā, pasniedzot VISC pateicības rakstus. Par konkursa uzvarētājiem tika atzīti:

Daiga Krieviņa no Mārupes pamatskolas (1. vieta). Darba tēma “Praktiskā zinātnieku nakts”.

Irina Maslobojeva no Daugavpils 17. vidusskolas (2. vieta). Darba tēma “Ģeometrisko pārveidojumu lietojums pavāra profesijā”.

Ieva Megne no Rīgas pirmskolas izglītības iestādes “Viršu dārzs” (3. vieta). Darba tēma “IKT izmantošana un dabaszinību eksperimenti pirmsskolas ikdienā”.

Šīs skolotājas pārstāvēs Latviju Eiropas dabaszinātņu festivālā Ungārijā 2017. gada vasarā.

Dalībnieki atzina, ka šī bija lieliska iespēja dalīties pieredzē ar kolēģiem, popularizēt savas inovatīvās idejas dabaszinātņu mācīšanā un ieinteresēt jauniešus pētniecībā.

Konkursa organizētāji Valsts Izglītības satura centrs un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs izsaka pateicību skolotājiem – konkursa dalībniekiem, skolēniem, kas piedalījās demonstrējumos, skolām un pašvaldībām, kas atbalstīja skolotāju piedalīšanos konkursā.

Galerija

Dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkurss "Zinātne uz skatuves- 2016”
Atgriezties