Kursi sākumskolas pedagogiem "Mūsdienīgas darba formas lasītprasmes attīstīšanai sākumskolā"
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Laba lasītprasme šī vārda plašākajā nozīmē ietver nākotnes sociālo statusu, jo tā veicina radošo domāšanu, palīdz iepazīt sevi, liekot saprast savas stiprās puses un attīstīt tās.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, sākumskolas pedagogi no Dobeles, Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku novadiem, Tukuma un Jelgavas 2016. gada 15. un 16. augustā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā apmeklēja kursu “Mūsdienīgas darba formas lasītprasmes attīstīšanai sākumskolā” nodarbības, tajās aktīvi iesaistoties.

Kursu programmas realizācijas procesā pedagogi guva zināšanas par jaunākajiem pētījumiem lasītprasmes attīstīšanas jomā, kā arī svarīgākajām tendencēm un aktualitātēm Latvijā izdotajā bērnu literatūrā. Tika apgūti metodiskie paņēmieni, lai ieinteresētu skolēnus lasīt labu daiļliteratūru, jo ikdienā skolēni lasītprasmi labprātāk izmanto galvenokārt īsu tekstu lasīšanai, mazāk laika veltot daiļliteratūrai.

Kursu nodarbībās dalībnieki paplašināja zināšanas par lasītprasmes attīstīšanu mūsdienu skolā, apgūstot arī režijas pamatnostādnes un metodikas izmantošanu.

Lasīšana ir viena no 21. gadsimta nepieciešamākajām pamatprasmēm, jo tā nodrošina saikni ar pasauli un ir nepieciešama katrā dzīves jomā.

Atgriezties