Atskats uz „FasTracKids Fundamentals” pirmo darbības gadu

13. jūnijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika „FasTracKids Fundamentals” programmas pieredzes seminārs, kurā piedalījās Rīgas, Liepājas un Jelgavas pedagogi. „FasTracKids Fundamentals” mācību programma pirmskolas vecuma bērniem sniedz iespēju attīstīt 21. gadsimtam nepieciešamās kompetences – radošumu, kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību un pārliecību par sevi. Pirmais „FasTracKids Fundamentals” programmas mācību gads ir noslēdzies, uzkrāta pieredze gan programmas īstenošanā, gan dažādu komunikācijas paņēmienu izmantošanā darbā ar bērniem.

Katra no pilsētām sniedza ieskatu video formātā par izmantotajām metodēm, realizējot „FasTracKids Fundamentals”. Rīdzinieki aktīvi izmanto dažādas stratēģijas, lai popularizētu „FasTracKids Fundamentals” programmu. Kā viena no šādām iniciatīvām ir bezmaksas demonstrācijas nodarbības un iespēja online režīmā vērot nodarbību. Tā tiek nodrošināta iespēja bērniem izmēģināt un vecākiem saprast, ko nozīmē „FasTracKids Fundamentals” un ko šī programma sniedz bērna attīstībai. Liepājā nodarbības bērniem notiek Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā, piedāvājot programmu gan liepājniekiem, gan novada iedzīvotājiem.

Jelgavas pilsētas pašvaldība, novērtējot programmas devumu izglītības attīstībā, plāno nodrošināt „FasTracKids Fundamentals” to pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu apmācību, kuri 2017./2018. mācību gadā sāks mācības 1. klasē. Tas, ka „FasTracKids Fundamentals” piedāvā apgūt 21. gadsimtam nepieciešamās kompetences, apliecina arī jelgavnieces Grietas Kasparinskas uzvara ANO rīkotajā Pasaules ūdens dienā. Viņa piedalījās „FasTracKids International” organizētajā videoprezentāciju konkursā par tēmu „Ūdens un darbs” un ieguva pirmo vietu vecuma grupā „6+”. Programmā uzsvars tiek likts uz nākotnes konkurētspēju globālajā laikmetā, tāpēc likumsakarīgi, ka Jelgava – pilsēta izaugsmei - iegulda izglītībā, domājot par nākotnes attīstību.

Semināra dalībnieki vienprātīgi atzina, ka „FasTracKids Fundamentals” pieredzes semināram jākļūst par ikgadēju tradīciju, jo, lai gan pedagogi virtuālajā telpā savstarpēji dalās ar labās prakses piemēriem visa gada garumā, ir nepieciešams tikties klātienē, lai viens otru iedvesmotu un smeltos atziņas nākamajam mācību gadam.

Atgriezties