„FasTracKids Fundamentals” mācību gads noslēdzies

2016. gada 24. maijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika „FasTracKids Fundamentals” programmas mācību gada noslēguma nodarbība. „FasTracKids Fundamentals” mācību programma pirmskolas vecuma bērniem sniedz iespēju attīstīt 21. gadsimtam nepieciešamās kompetences – radošumu, kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību un pārliecību par sevi.

Šī mācību gadā laikā, no februāra līdz maijam, mazie jelgavnieki no pirmskolas iestādēm „Gaismiņa” un „Ķipari” apguva moduļus “Saziņa” un “Astronomija". Bērnudārza audzēkņi, kuri jau nākamgad uzsāks skolas gaitas, uzzināja daudz jauna par komunikācijas vēsturi, veidiem, kā efektīvi komunicēt, lai nodotais vēstījums tiktu uztverts atbilstoši mērķim. Zinātkāre un aizrautība īpaši bija novērojama, apgūstot astronomijas tēmas. Bērniem bija iespēja pašgatavotā „kosmiskajā raķetē” dodoties iedomātā lidojumā uz Mēnesi, pielaikot īpaši izveidotu „skafandru”, kā arī saprast atšķirības starp gravitāti un bezsvara stāvokli. Mazie „FasTracKids” zinātnieki iepazina arī planētas un zvaigznājus.

Katra no nodarbībām progrmmā „FasTracKids Fundamentals” ir veidota, lai atraisītu bērna dabisko vēlmi izzināt lietu parādības caur eksperimentiem un citām aktivitātēm interaktīvā veidā. Programma vairo bērna iztēli, palīdz saprast, kā iegūtās zināšanas var izmantot konkrētu problēmu risināšanā. Metodikā tiek akcentēta arī komunikatīvā kompetence – spēja komunicēt šī vārda plašākajā nozīmē: gan spēja klausīties, gan uzdot jautājumus, gan sadarboties grupā, gan izspēlēt lomu spēles, gan prezentēt savu veikumu kameras priekšā, tādējādi iegūstot pārliecinātību par sevi un veicinot personisko izaugsmi.

Plānots, ka Jelgavas dome nodrošinās „FasTracKids Fundamentals” apmācību bez maksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri 2017./2018. mācību gadā sāks mācības 1. klasē.

Galerija

FasTracKids mācību gads noslēdzas ar astronomijas nodarbību
Atgriezties