Lokālpatriotisma stiprināšana konkursā „Izzini Jelgavu”

2016. gada 29. aprīlī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika 5. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkursa „Izzini Jelgavu” noslēgums.

Konkurss „Izzini Jelgavu” jau piekto gadu rosina skolēnus noskaidrot ko jaunu par Jelgavu, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu. Konkursa mērķis bija Jelgavas skolēnu intereses rosināšana par dzimto pilsētu, pašvaldību un tās iestāžu darbu, veicinot lokālpatriotismu. Konkursa dalībnieki varēja izvēlēties kādu no Jelgavas pašvaldības iestāžu un uzņēmumu piedāvātajām tēmām vai arī rakstīt par brīvi izvēlētu tēmu, atbilstoši savām interesēm. Kopumā 32 skolēni bija iesnieguši 22 darbus šādas klašu grupās: 5. – 6. kl. – 11 skolēni (8 darbi); 7. – 9. kl. – 12 skolēni (7 darbi); 10. – 12. kl – 9 skolēni (7 darbi).

Jaunākajā klašu grupā konkursa dalībnieki bija pievērušies vēstures nozīmei un atskatam uz līdz šim sasniegto, atspoguļojot to darbos par arheoloģiskajiem izrakumiem, tirgus nozīmi senāk un mūsdienās. Konkursantiem bija interese padziļināti uzzināt par ievērojamām personībām, kā: Noru Bumbieri, Jāni Čaksti, kuru dzīve un darbs saistīts ar Jelgavu.

Vidējā klašu grupā skolēni bija pētījuši šādas tēmas – „Pitagora teorēma Jelgavas ielās” un „Metāla objekti Jelgavā”, kā arī Jelgavas ievērojamākie sportisti. Vecākajā klašu grupā tēmas bija skolēnu pašu izvēlētās un aptvēra dažādas tēmas, kā: E – veselība, slimnīcas „Ģintermuiža” vēsturiskā attīstība, pensiju uzkrājumu veidošana jauniešiem.

Katras klašu grupas konkursā iesniegtos darbus izvērtēja ekspertu komisija.   5. – 6. klašu grupā darbus vērtēja: Viviāna Pirvica, Līvija Vilcāne, Sandra Liepiņa un Dace Pētersone – Gūtmane. 7. – 9. klašu grupā ekspertu komisijā bija: Inta Leilande, Aldis Barševskis, Mintauts Buškevics, Maija Actiņa un Ilze Ķuse. 10. – 12. klašu grupā iesniegtos darbus atbilstoši kritērijiem izvērtēja: Gita Jēgere, Karolina Lankovska, Jurijs Strods, Tija Milgrāve un Vita Kindereviča.

Darbu aizstāvēšanā skolēniem bija iespēja parādīt savas prezentēšanas prasmes, erudīciju, kā arī pārliecināšanas spējas, kas viennozīmīgi kļuva par labu pieredzi nākotnē  un noderēs aizstāvot un prezentējot citus darbus, piemēram, zinātniski pētniecisko darbu.

5.-6.klašu grupā 1.vietu ieguva Reinis Bergmanis no Jelgavas 4.vidusskolas, 2.vietu savā starpā dalīja Ralfs Bārs no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Marija Andželika Penčura no Jelgavas 6.vidusskolas, savukārt 3.vietā ierindojās Elīza Beitlere no Jelgavas 4.sākumskolas.

7.-9.klašu grupā 1.vietu ieguva divas skolnieces – Sindija Kukute un Diana Miļeviča no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, savukārt 2.vietā – ierindojās divi skolnieki – Kaspars Pabērzs un Kristiāns Pakulis no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas. 3.vietā – Viantia Rosvita Vēvere no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas.

10.-12.klašu grupā 1.vietu ieguva Anete Strupule un Elīna Jurēvica no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, 2.vietā ierindojās Kitija Šķupele no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, 3.vietu ieguva Margarita Broša no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas.

Pasākuma organizatori saka lielu paldies atbalstītājiem: Jelgavas pilsētas domei, Jelgavas izglītības pārvaldei, JPPI „Jelgavas reģionālajam tūrisma centram”, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejam, JPPI „Kultūra”, Jelgavas sociālo lietu pārvaldei, Sporta servisa centram, laikrakstam „Zemgales Ziņas”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Pilsētsaimniecība”, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātei.

Galerija

Konkurss "Izzini Jelgavu"
Atgriezties