Par profesiju un sapņiem

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā jau trešo gadu līdz ar pavasara iestāšanos vecāki tiek aicināti uz bezmaksas semināru par karjeras izvēles jautājumiem. Kā palīdzēt bērnam profesijasizvēlē – šis ir jautājums, kas caurvij iepriekšējos un arī šī gada tematu. Vai jauniešu sapņi par savu nākotni un profesiju ir reāli? Vai tie ir atbalstāmi? Kā vecāki var palīdzēt profesijas izvēlē? Kas sapni pārvērš īstenībā? Uz šiem jautājumiem divdesmit septītā aprīļa novakarē kopīgi tika meklētas atbildes. Sapņi ir dažādi, tāpat arī karjeras ceļi un jēdziena izpratne –plaša. Karjeras jēdziens sevī iekļauj ne tikai konkrētu nodarbošanās veidu, bet ir cieši saistīts ar citām dzīves jomām, kā ģimeni, brīvo laiku, garīgumu, pilsoniskumu. Sapņi ir tikpat daudzveidīgi kā ar karjeru saistītās jomas. Dzīves laikā mainās akcenti un prioritātes, un sapņi ir nepieciešami, lai izvirzītu arvien jaunus mērķus un tos realizētu.

Pasākuma dalībnieki diskutēja par kavējošajiem un veicinošajiem faktoriem ceļā uz sapņa īstenošanu. Kā traucējošie tika minēti šaubas, bailes, izglītības, laika vai naudas trūkums, savukārt par veicinošajiem tika atzīta mērķtiecība, neatlaidība, drosme, zināšanas, labvēlīgi situācija sapstākļi – sakritība. Katram indivīdam piemīt sava unikalitāte. Veids, kādā problēmu cenšamie satrisināt - racionāli un sistemātiski vai rotaļīgi asociatīvi, neatzīstot tikai vienu pareizo risinājumu – tas veido personību un nosaka, kādi ir sapņi un rīcība.

Ietekme uz personību un karjeras nozīmi ir arī laikmetam, kurā dzīvojam, kādas ir vērtības un normas, kuras tiek atzītas par atbilstošām noteiktajam uzvedības standartam. Iepriekšējām paaudzēm svarīga bija stabilitāte, pamatīgums, noteikumu ievērošana, un atbilstoši tam arī tika veidota karjera, bieži vien uzskatot, ka viena darba vieta ir uz visu mūžu. Pamazām gan vēsturisko, gan ģeopolitisko apstākļu dēļ, gan tehnoloģisko izmaiņu ietekmē attieksme ir mainījusies. Cilvēki tik ļoti nepieturas „tradicionālajām vērtībām”, ir kļuvuši pašpārliecinātāki, darba maiņu uzskata par normālu un dabisku parādību. Mūsdienās būtiska loma ir spējai būt elastīgam, adaptēties, darboties, veicot vairākus uzdevumus vienlaicīgi. Tas atstājis sekas domāšanas veidā, skatījumā uz lietām un karjeras veidošanas pamatprincipos, taču formula mērķu sasniegšanai palikusi nemainīga. Esošais sapnis ir jāpārvērš konkrētā, reāli izmērāmā mērķī, pēc tam jāizveido uzdevumi – darbības plans. Sapņi piepildās tad, kad esam gatavi to dēļ darboties, neveicot mērķtiecīgas aktivitātes, sapnis realizēts netiks. Nereti tas, ko iemācāmies un par ko kļūstam, cenšoties realizēt sapni, ir svarīgāk nekā pats sasniegtais mērķis.

Lai izdodas izbaudīt ceļu uz sapni un sasniegt izvirzīto mērķi!

Atgriezties