Labi rezultāti pilsētai un reģionam Latvijas 40. skolēnu zinātniskajā konferencē

No 22. aprīļa līdz 24. aprīlim Rīgā notika Latvijas 40. skolēnu zinātnisko darbu konference. Konferencē skolēni savus darbus prezentēja 24 sekcijās. Kopumā 40. skolēnu zinātniskajai konferencei tika pieteikti 397 darbi, kurus izstrādāja 478 skolēni.

No Zemgales reģiona godalgotas vietas ieguva 19 darbi, tai skaitā 10 no Jelgavas pilsētas. Pirmās pakāpes apbalvojumu ieguva trīs darbi. Pedagoģijā – Lauras Hofmanes (Jelgavas 4. vidusskola) darbs, ekonomikā – Rimanta Šveicara (Jelgavas Valsts ģimnāzija) darbs un bioloģiā – Rainera Viniarsa (Jelgavas Valsts ģimnāzija) darbs. Otrās pakāpes apbalvojumu saņēma darbu autori, kas izstrādāja pētnieciskos darbus psiholoģijā – Jeļizaveta Bļinova un Polīna Lovkova (Jelgavas 5. vidusskola) un politoloģijā – Kristers Punculs (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija). Savukārt trešā pakāpe tika piešķirta pieciem darbiem no šādām zinātnes nozarēm: mākslas – Valērija Kravale (Jelgavas Valsts ģimnāzija), socioloģijas – Jānis Ēriks Grūtups, Matīss Ozols (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija) un ekonomikas – Margarita Anškina, Sintija Turkopole (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), kā arī divi darbi inženierzinātnēs – Artūrs Mazurs (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola) un Endijs Koškins (Jelgavas Valsts ģimnāzija).

Konferences ietvaros pateicības rakstu no IZM saņēma Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāja Inta Jorniņa un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājs Jānis Ķusis par ieguldījumu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanā. Tāpat pateicību par ieguldījumu zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanā saņēma arī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste Dace Pētersone – Gūtmane.

Atgriezties