Devītklasnieki izgaršo profesijas

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 19. aprīlī notika jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” organizētais karjeras pasākums “Izgaršo profesiju”.

Pasākuma mērķis bija 9. klašu skolēnus no Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolām iepazīstināt ar dažādām profesijām un profesionālās izglītības iestādēm, palīdzēt apzināties tālākās izglītības un karjeras iespējas atbilstoši savām interesēm. Kopumā pasākumu apmeklēja 131 skolēns, 90 no viņiem izmantoja arī karjeras konsultantu sniegtās iespējas, lai izpildītu testu un uzzinātu ko vairāk par sev atbilstošajām profesijām. Izgaršot profesijas piedāvāja: Ogres tehnikums, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Jelgavas tehnikums un Jelgavas Amatu vidusskola, kopumā nobaudot 17 profesijas.

Jauniešiem bija iespēja “ātrajā randiņā” iepazīt tādas profesijas kā mežsaimniecības tehniķis, meža mašīnu operators, meža mašīnu mehāniķis, elektronikas tehniķis, dizaina profesijas (interjera, reklāmas, multimediju, apģērba u.c.), tūrisma un viesmīlības speciālists, ēdināšanas speciālists, inženierkomunikāciju tehniķis, mēbeļu galdnieks, apdares darbu tehniķis, klientu apkalpošanas speciālists, grāmatvedis, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, frizieris, dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju tehniķis, dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis.

Profesionālās izglītības iestādes piedāvāja sagaršot profesijas, ļaujot praktiski pārbaudīt, kādas prasmes un iemaņas atrodamas zem to nosaukumiem. Jauniešiem bija iespēja izmēģināt dažādas tehnoloģijas, simulāciju stendos pārbaudīt roku veiklību, mērīt kokus, salikt zāģi, mākslas meistarību demonstrēt restauratora darbā un citās piedāvātajās aktivitātēs. Īpašu interesi  klātesošajiem bija par 3D printeri.

Dalībnieki varēja piedalīties konkursā un laimēt pārsteigumu balvas, aizpildot darba lapu par jautājumiem, kas saistīti ar pasākumā pārstāvētajām profesijām.

Pateicību profesionālās izglītības iestādēm par piedalīšanos karjeras pasākumā izteica Jelgavas pilsētas priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis, uzsverot tehnoloģiju lielo lomu mūsdienu mainīgajos darba vides apstākļos.

Kā sarunās atklāja paši pasākuma dalībnieki, pasākums bija izdevies. Daudzi no jauniešiem atzina, ka iepazinuši jaunas profesijas, un pozitīvi vērtēja gan piedāvāto plašo profesiju klāstu, gan tehnoloģijas, kuras mūsdienās izmanto profesionālās izglītības iestādes. Tāpat pasākums esot ļāvis labāk iepazīt sevi un pārbaudīt esošo prasmju līmeni. Stereotips par tehnikumu kā pēdējo no variantiem, ar ko saistīt savu nākotni, arī tika apgāzts, iepazīstoties gan ar apmācību norisi, gan pārrunājot sev aktuālos jautājumus. Kā minēja kāds no pasākuma dalībniekiem: “Sapratu, ka tehnikums ir laba mācību iestāde.” Savukārt kādam citam jaunietim pasākums esot ļāvis tikt skaidrībā par to, ko viņš vēlas dzīvē sasniegt.

ZRKAC jauniešu atbalsta grupa „Jaunie līderi”, kas jau astoto gadu reģiona un pilsētas līmenī organizē dažādus pasākumus gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, par pasākumā redzēto un izmēģināto ir sajūsmā, apgalvojot, ka tā bija lieliska iespēja vienkopus iepazīt dažādas profesijas, turklāt vēl pašam izgaršot katru no tām. „Jaunie līderi” saka arī lielu paldies skolu pārstāvjiem un pasākumu atbalstītājiem – SIA “Karameļu Darbnīca” un Latvijas Lauksaimniecības universitātei.

Galerija

Karjeras pasākums "Izgaršo profesiju"
Atgriezties