Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 7. konference

2016. gada 23. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Zemgales Plānošanas reģionu (ZPR) notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 7. konference.

Konferencē šogad pulcējās vairāk kā 300 dalībnieki – skolēni, skolotāji, Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības koordinatori, LLU mācību spēki un Zemgales reģiona pašvaldību pārstāvji.

158 skolēni aizstāvēja 133 zinātniski pētnieciskos darbus 23 zinātņu sekcijās.

Konferences svinīgo daļu vadīja ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska, klātesošos uzrunāja  Jelgavas pilsētas prieksēdētāja vietniece Rita Vectirāne, Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors Arnis Mugurēvičs. Īsu pārskatu par zinātniski pētnieciskajiem darbiem sniedza ZRKAC galvenā speciāliste Dace Pētersone – Gūtmane.

Humanitāro zinātņu sekcijās tika aizstāvēti 36 darbi. Skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus visvairāk izvēlējas aizstāvēt pedagoģijas sekcijā - 9 darbi un psiholoģijas sekcijā - 8 darbi.

Sociālo zinātņu sekcijās skolēni aizstāvēja 31 darbu. Visplašāk tika pārstāvēta vēstures sekcija ar 10 darbiem, socioloģijas sekcija ar 9 darbiem un ekonomikas sekcija ar 8 darbiem.

Dabaszinātņu cikla sekcijās tika aizstāvēti 66 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. Plašāk pārstāvētās bija veselības zinātņu sekcija - 15 darbi, bioloģijas sekcija – 11 darbi, vides zinātnes sekcija - 9 darbi.

Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 73 LLU eksperti, kopā veidojot 23 ekspertu komisijas. Darbu izvērtēšanas rezultātā ekspertu komisija no Zemgales reģiona uz Latvijas 40. skolēnu zinātnisko konferenci, kas notiks Rīgā no 2016. gada 23. līdz 24. aprīlim, izvirzīja 87 skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus. No Jelgavas skolām valsts mēroga konkursam izvirzīti 34 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi.

Konferences noslēgumā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lielajā aulā, klātesošos uzrunāja Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, Zemgales Plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Santa Ozola, Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis.

Noslēgumā konferences uzvarētāji un dalībnieki saņēma Zemgales Plānošanas reģiona, Latvija Lauksaimniecības universitātes un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra atzinības rakstus. Pirmo vietu ieguvēji dāvinājumā saņēma grāmatu un naudas balvu.

Zemgales reģiona kompetenču attītības centra direktore Sarmīte Vīksna pasniedza īpašas balvas jaunajiem pedagogiem, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skkolotājai Agnesei Freibergai un Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotājam Valdim Zuteram, par mērķtiecīgu, veiksmīgu un daudzskaitlīgu skolēnu zinātniski pētnieciskos darbu vadīšanu.

Labākie 43 zinātniski pētniecisko darbu autori ieguva apliecinājumu iestāties LLU ārpus konkursa.

Galerija

7. Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference
Atgriezties