Uzņēmējiem – par ekonomisko situāciju Latvijā, akciju tirgiem un pensijas jautājumiem

2016. gada 18. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā Finanšu nedēļas ( FIN 2016)  pasākumu “Ceļojums finanšu pratībā” ietvaros notika lekcijas uzņēmējiem un citiem interesentiem.

Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste Līva  Zorgenfreija analizēja makroekonomisko situāciju Latvijā un Eirozonā. Viņa uzsvēra, ka lielākās nozares gan Eirozonā, gan Latvijā ir rūpniecība, sabiedriskie pakalpojumi, tirdzniecība un nekustamais īpašums. Šobrīd Eirozonas ekonomika vēl nedaudz atpaliek no pirmskrīzes līmeņa un Latvijai vēl ir kur augt, bet kopumā partnervalstu izaugsmes perspektīvas tuvākajā nākotnē netiek vērtētas kā ļoti straujas. Viņa atzīmēja, ka preču cenas, īpaši naftas cenas pasaulē šobrīd ir ļoti zemā līmenī, kas ir būtiski mazinājis vidējo cenu kāpumu. 2014. gada 6. jūnijā ECB kļuva par pirmo vadošo centrālo banku, kas ieviesa negatīvas procentu likmes, un, lai gan mazinājušās arī aizdevumu procentu likmes uzņēmumiem, Latvijā kreditēšana vēl nav atjaunojusies. Viņa novērtēja, ka monetārā politika nevar būt pietiekami efektīva, ja Eirozonas valstīs netiek īstenota atbilstoša fiskālā un strukturālā politika. Valdība turpina veidot budžetu ar deficītu, nodokļu paaugstināšana rada nenoteiktību.

Salvis Lapiņš, AS "Olainfarm" valdes loceklis, skaidroja, kā darbojas fondu tirgus, kā tiek veikti darījumi, analizēja darījuma partneru lomas, lika aizdomāties par riskiem, sniedza padomus, kur ieguldīt brīvo kapitālu un aicināja iesaistīties akciju tirgos, par piemēru minot A/S Olainfarm darbību.   

Tālākā pasākuma daļa tika veltīta pensiju jautājumiem. Jana Muižniece, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore, izskaidroja, kā veidojas ikviena darbinieka pensija, dodot konkrētus padomus, kas jādara, lai ikviens darbs tiktu uzskaitīts sistēmā, īpaši par visu, kas veikts līdz 1996. gadam. SEB pensiju fonda valdes priekšsēdētāja Dace Brencēna analizēja  Latvijā strādājošo gatavību pensijai, parādot gan problēmas, gan risinājumus, pamatojoties uz SEB bankas Pensometra pētījumu. Viņa lika aizdomāties par ikkatra atbildību, domājot par nākotnes pensiju, rosinot domāt un darboties, lai, nonākot līdz pensijas vecumam, nebūtu vilšanās. Visi lektori atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem.

Pasākumu vadīja ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.

Jāpiebilst, ka ikviens Finanšu pratības pasākumu apmeklētājs saņēma žurnāla “Ir Nauda” kuponu, kas sniedz iespēju bez maksas saņemt savā pastkastītē vienu šī žurnāla numuru.

Galerija

Uzņēmējiem – par ekonomisko situāciju Latvijā, akciju tirgiem un pensijas jautājumiem
Atgriezties