Jelgavas skolēniem labi rezultāti skatuves runas konkursā
Vieta: Bauska

Noslēgusies Valsts izglītības satura centra organizētā Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 2. kārta - Zemgales reģiona skate, kurā piedalījās skolēni un teātra grupa no Jelgavas pilsētas. Šī gada konkursa dalībnieki tika aicināti tematiski saistīt savas skatuves runas un uzvedumus ar pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu, izvēloties ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mana pilsēta, brīvība, Tēvzeme.

Uz skatuves runas konkursa 2. kārtu, kas norisinājās 9. martā Bauskā, devās  konkursa 1. kārtā – Jelgavas pilsētas skatē – izvirzītie skolēni: Ruslans Androņenko (Jelgavas 6. vidusskola), Mārtiņš Bariss (Jelgavas 4. sākumskola), Gerda Grūtupa (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), Valērija Ivanovska (Jelgavas 5. vidusskola), Jānis Ēriks Grūtups (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), Aiva Birne (Jelgavas Valsts ģimnāzija) un Kārlis Žūriņš (Jelgavas 4. vidusskola). Visu septiņu Jelgavas pārstāvju sniegumu žūrija augstu novērtēja, piešķirot  1. pakāpes atzinības.

Mazo formu uzvedumu konkursā Jelgavu pārstāvēja Jelgavas 4. sākumskolas 2.a klases teātra grupa ar uzvedumu ”Sasaukšanās. Latvija bērna acīm”, arī iegūstot 1. pakāpes atzinību. Jelgavas Amatu vidusskolas teātra pulciņš ar uzvedumu “Sniegam nav izvēles” piedalīsies 2. kārtas skatē Rīgā 7. aprīlī.

Reģionālās skates žūrijā piedalījās VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis un režisore Dace Liepeniece.

Uz noslēguma konkursu - sarīkojumu, kas notiks Rīgā, tiks uzaicināti labākie visu reģionu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursu dalībnieki. Vieta un laiks tiks precizēts pēc 15. aprīļa.

Paldies katram dalībniekam, pedagogiem, vecākiem par brīnišķīgo darbu, kas ieguldīts, gatavojoties Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursam.

Visus reģionālo skašu rezultātus var apskatīt šeit: http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/teatramaksla/2016_skatuves_runa_rezultati.pdf

Atgriezties