19. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētnieciskā konference

2016. gada 4. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika 19. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Konferencei tika pieteikti 74 darbi 19 zinātņu sekcijās. No Jelgavas Valsts ģimnāzijas – 25 darbi, no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas – 24 darbi, no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas – 11 darbi, no Jelgavas 6. vidusskolas – 7 darbi, no Jelgavas 4. vidusskolas – 3 darbi un no Jelgavas 5. vidusskolas – 5 darbi.

Konference sākās ar skolēnu darbu prezentāciju sekcijās. Kopumā skolēni prezentēja 22 darbus humanitāro zinātņu cikla sekcijās, 17 darbus sociālo zinātņu cikla sekcijās un 35 darbus dabaszinātņu cikla sekcijās.

Vislielākā darbu pārstāvniecība bija veselības zinātnēs, savukārt psiholoģijas un matemātikas sekcijās katrā bija iesniegti 6 darbi. Kulturoloģijas, pedagoģijas, socioloģijas, ekonomikas un bioloģijas sekcijās – 5 darbi.

Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 52 žūrijas komisijas eksperti. 14 ekspertu komisijās izvērtēja skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus un skolēnu darbu prezentācijas. 43 labākie zinātniski pētnieciskie darbi tika izvirzīti dalībai Zemgales reģionālajai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kas notiks 23. martā ZRKAC.

Konferences svinīgo noslēgumu atklāja ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska. Skolēnus ar sasniegtajiem panākumiem sveica Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Tradicionāli arī Jelgavas pilsētas skolēnu dome ar īpašu balvu sveic zinātniski pētniecisko darbu, kurš veltīts jauniešiem svarīgām tēmām, šogad balvu ieguva Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolniece Madaru Murņikova.

Paldies pedagogiem, žūrijai un skolēniem teica Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna un vēlēja labus rezultātus sasniegt Zemgales reģionālajā konferencē.

Galerija

19. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference
Atgriezties