Jaunieši iepazīst kadetu ikdienu

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā sadarbībā ar Valsts policijas koledžu 2. martā notika karjeras pasākums vidusskolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem „Iepazīsti kadetu dzīvi un izaicini sevi!”. Pasākumā piedalījās 104 jaunieši no Jelgavas pilsētas, novada, Ozolnieku novada un Bulduriem.

Pasākuma pirmajā daļā jauniešiem tika demonstrēts video materiāls, kurā atspoguļota iestādes darbība, mācību process, kā arī sniegts ieskats studējošo ikdienā. Policijas koledžas pārstāve Liene Petruss stāstīja par apgūstamajām izglītības programmām, specialitātēm un karjeras izaugsmes iespējām. L. Petruss akcentēja, ka jauniešiem, kas vēlas saistīt savu karjeru ar policijas darbinieka profesionālo dienestu, ir jārēķinās ar noteiktām fiziskās sagatavotības prasībām, kuras ir jāspēj izpildīt, jāiztur psiholoģiskais novērtējums, kā arī jābūt apveltītam ar citām īpašībām un spējām, kā, piemēram, jāspēj strādāt ar lielu informācijas daudzumu, izprotot būtisku detaļu nozīmi, jāpiemīt labai atmiņai u.tml.

Ar patiesu interesi jaunieši sekoja kinologu paraugdemonstrējumiem un labprāt arī tajos iesaistījās. Paraugdemonstrējumā piedalījās rotveilers, kurš ir īpaši apmācīts, lai atrastu pazudušas personas. No agresivitātes, ar ko bieži saista šīs šķirnes pārstāvjus, nebija ne vēsts, pretstats savukārt bija vācu aitu sugas suns, kurš kopā ar policijas darbiniekiem piedalās bīstamu personu aizturēšanā un dodas arī patruļās. Pēc kinologu stāstījuma un demonstrējumiem skolēniem bija iespēja vērot kadetu paraugdemonstrējumus pāros, izspēlējot dažādas situācijas, kurās uzskatāmi tika parādīts, kā neitralizēt pretinieku.

Pasākuma otrajā daļā jauniešiem bija iespēja darboties dažādos stendos. Vislielāko uzmanību piesaistīja virtuālais šaušanas stends, pirkstu pēdu nospiedumu stends, kurā klātesošie vēroja procesu, kā tiek iegūti nospiedumi. Drosmīgākajiem bija iespēja izmēģināt paņēmienus, lai tuvcīņā „noliktu pretinieku uz lāpstiņām”, kā arī pārrunāt interesējošos jautājumus saistībā ar kinologa profesiju. Valsts policijas koledžas darbinieku atvērtība un iespēja jauniešiem pārbaudīt savas prasmes, praktiski darbojoties, uzdodot jautājumus, palīdzēja skolēniem saprast, vai šīprofesija ir viņiem piemērota.

Galerija

Vidusskolēni iepazīst kadetu dzīvi
Atgriezties