E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem

2016. gada 14. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika “E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem”.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt pedagogus ar izglītības procesā izmantojamo tehnoloģiju attīstības tendencēm un pilnveidot skolotāju IKT prasmes.

Pasākumu pirmajā daļā ar lekciju „Atdodiet garlaicību!” uzstājās Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja Sintija Buhanovska no SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”. Viņa norādīja uz lielo tehnoloģiju lietotāju skaitu. Pēc Pasaules ekonomikas foruma datiem internetu izmanto 3 miljardi, savukārt sociālos tīklus 2 miljardi no pasaules iedzīvotājiem. Tehnoloģijas neļauj garlaikoties, tieši pretēji, tās sniedz dažādas iespējas, kā aizpildīt mūsu laiku. Garlaicība reizēm ir nepieciešama, lai mēs spētu atjaunoties, izdomātu ko tādu, kas citkārt neienāktu prātā un ar jaunu sparu veiktu dažādus uzdevumus, neiztiekot arī bez tehnoloģiju sniegtā atbalsta.

Pēc S. Buhanovskas uzstāšanās notika konkursa “Gudrā spēle 2016” dalībnieku apbalvošana un darbu prezentācija. Kopumā 20 pedagogi bija izstrādājuši 15 spēles. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji bija: saturs, idejas oriģinalitāte, dizains, interaktivitāte un citi. Par izciliem sasniegumiem spēles radīšanā tika apbalvoti: Sanita Baltiņa un Māra Aprāne no Jelgavas 4. vidusskolas, Daiga Kravale no Jelgavas 4. sākumskolas, Daina Birkenbauma no Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas, kā arī divi Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji Jānis Dūrējs un Agita Ozoliņa.

E-prasmju dienas ietvaros skolu vadītājiem un pedagogiem bija iespēja apmeklēt 13 radošās darbnīcas, izvēloties savām interesēm atbilstošākās.

Radošās darbnīcas aptvēra vairākus tēmu blokus. Pirmais bija veltīts skolēnu motivēšanai mācību darbam ar IKT palīdzību. Pedagogiem bija iespēja uzzināt, kā motivēt skolēnus, izmantojot mācību e-grāmatas, kā arī iepazīties ar praktiskām idejām apgāda „Zvaigzne ABC” mācību e-grāmatu platformas Grāmatplaukts lietošanā. Tā kā Latvijā joprojām ir procentuāli mazs skolu absolventu skaits, kas izvēlas eksakto vai dabaszinātņu studijas, klātesošajiem tika demonstrēti izstrādātie interaktīvie mācību materiāli un sniegta informācija par to izmantošanas priekšrocībām matemātikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, ķīmijā, fizikā un dabaszinībās. Arī tāda tehnoloģiskā risinājuma izmantošana kā jaunākais SMART Technologies programmatūras piedāvājums SMART Learning Suite ir veids, kā ieinteresēt skolēnus, jo tas ļauj izveidot virtuālas darba vietas skolēniem un nodrošina viņiem iespēju pildīt uzdevumus, izmantojot savas mobilās ierīces. Jāmin arī risinājums skolēnu mobilo ierīču izmantošanai interaktīvā mācību stundā ClassFlow, kas sniedz priekšrocības, ja mācību klase ir aprīkota ar interaktīvo tāfeli vai ekrānu, skolēniem pieejamas mobilās ierīces individuālam mācību darbam vai interaktīvie galdi grupu darbam. Platforma piedāvā skolotājam ērti vadīt minētās ierīces, tādējādi arī nodrošinot nepārtrauktu atgriezenisko saiti ar katru skolēnu.

Otrais tēmu bloks bija veltīts konkrētu mācību priekšmetu sasaistei ar jēgpilnu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu. Dalībnieki varēja apmeklēt darbnīcas, kuras bija veltītas dažādu mācību priekšmetu, piemēram, angļu valodas, mākslas, latviešu valodas un literatūras apguvei. Pedagogi varēja uzzināt par dažādu digitālo uzdevumu veidošanu un izmantošanu: animācijas filmu kā efektīvu metodi, kas izmantojama izglītības procesā, interaktīvo spēli kā vienu no mācību paņēmieniem, digitālo stāstu veidošanu dažādu tēmu ilustrācijai.

Trešajā tēmu blokā akcents tika likts uz atgriezeniskās saites nodrošināšanu un mijiedarbību gan šaurākā, gan plašākā nozīmē. Piemēram, pedagogi apguva mākoņpakalpojuma OneDrive sniegtās iespējas - piekļuvi saviem failiem no jebkuras vietas un kopīgu sadarbību ar kolēģiem vai skolēniem. Datorklases pārvaldības programmatūras LiteManagerFree izmantošana ļauj attālināti apskatīt skolēnu datoru darbvirsmas, veikt failu pārsūtīšanu vai attālināti palaist izpildei programmas nosūtītu teksta ziņojumu, kā arī piedāvā daudz citu iespēju.

Savukārt testu veidošanā dažādas iespējas piedāvā bezmaksas rīks ThatQuiz, kas ļauj veidot daudzveidīgus testus ar skolēnu rezultātu uzskaiti un apskati.

Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ne tikai individuālajā, bet arī skolas līmenī, skolotāji tika iepazīstināti ar modeli konstruktīvai atgriezeniskās saites došanai un saņemšanai ar vietni Edurio. Tā ir tīmekļa platforma skolām, kuras mērķis ir nodrošināt atgriezeniskās saites iegūšanu ne tikai no skolēniem un skolotājiem, bet arī vecākiem.

Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana gan darba vietā, gan mācību vidē aktualizē arī jautājumu par veselībai atbilstošiem un drošiem darba apstākļiem, tāpēc vienā no radošajām darbnīcām pedagogi tika iepazīstināti ar ergonomiskajiem risinājumiem, lai izvairītos no izplatītākajām arodslimībām un tehnoloģiju negatīvās ietekmes uz veselību.

Pasākuma laikā skolotāji varēja apmeklēt arī uzņēmumu stendus, lai iepazītos ar jaunākajiem IKT rīkiem, uzzinātu jaunumus saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu skolā, kā arī ikviens dalībnieks varēja individuāli piedalīties konkursos un iegūt balvas.

Šogad E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem pulcēja rekordlielu pedagogu skaitu - 276.

Pozitīvā atgriezeniskā saite no dalībniekiem ir apstiprinājums tam, ka pedagogi ir ieinteresēti uzlabot savas zināšanas un prasmes, lai mācību process atbilstu mūsdienu vajadzībām un prasībām, norāda Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Škinča.

Veiksmīga pasākuma garants ir sadarbības partneri, tāpēc lielu paldies sakām Jelgavas pilsētas domei, apgādam „Zvaigzne ABC,” kā arī „Zvaigzne ABC” interaktīvo mācību izstrādes grupai, uzņēmumiem SIA „Daiļrade EKSPO”, SIA „Solavi”, SIA „Baltijas Biroju Tehnoloģijas”, A/S “Datorzinību centrs”, SIA „Lielvārds”, SIA „Edurio”, SIA „CertesLV”, SIA „REVERIE Trading Group”, uzņēmumam “Epson” un SIA „Atea”.

e-diena pedagogiem
Create your own infographics

 

Galerija

E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem 2016
Atgriezties