Refleksijas seminārs kursu “Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās” dalībniekiem
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

22. janvārī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notika refleksijas seminārs kursu “Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās” dalībniekiem.

Semināra pirmajā daļā pedagogi dalījās pieredzē par Montesori matemātikas materiālu un metodikas pielietošanu savā radošajā darbībā. Tika demonstrēti materiāli, ko pedagogi paši pēc Montesori principa izveidojuši, pielāgojuši, piemēram, “zelta pērlīšu” materiālu, skaitļu “čipsus”, “vārpstiņas” u.c., ko izmanto nodarbībās, lai bērniem būtu vieglāk izprast matemātiskās likumsakarības, trenētu atmiņu, attīstītu loģisko domāšanu, sensomotoro sistēmu.

Semināra otrajā daļā dalībnieki guva ieskatu Montesori kosmosa/kultūras materiālu izmantošanā. Montesori pedagoģe Ieva Liepiņa demonstrēja kosmosa/kultūras materiālus un paņēmienus, kā tos izmantot nodarbībās pirmsskolas un sākumskolas bērniem.

Seminārā piedalījās pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, kuri apguvuši Montesori metodiku kursos “Matemātisko prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā un sākumskolā individuālajās un grupu nodarbībās”.

Atgriezties