Konkurss 9. klašu skolēniem „B-Ķ-F”
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2016. gada 11. janvārī jau otro reizi Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika Jelgavas pilsētas dabaszinātņu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas) metodisko apvienību organizēts konkurss 9. klašu skolēniem „B-Ķ-F”.

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, veidot izpratni par dabaszinātņu starpriekšmetu saikni, kā arī pilnveidot skolēnu prasmi strādāt komandā.

Konkursā piedalījās 8 Jelgavas pilsētas skolu komandas (Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas 2. pamatskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas). Konkursa uzdevumus sagatavoja Jelgavas pilsētas dabaszinātņu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas) metodisko apvienību vadītājas B. Balode-Lukjanska, A. Freiberga un B. Daģe.

Konkursa sākumā katra komanda sevi prezentēja, izdomājot savas komandas nosaukumu un devīzi.

Konkursā skolēnu komandām bija jāveic teorētiskie un praktiskie uzdevumi, kas saistīti ar ķīmijas, bioloģijas un fizikas tēmām. Praktiski radošajos uzdevumos tika pārbaudītas skolēnu prasmes analizēt, novērot, pamatot savu viedokli, pētnieciskās prasmes, kā arī prasme strādāt komandā. Piemēram, uzdevumā „Asinsrites sistēma” skolēniem bija jāskaidro jēdzieni, ķīmijas uzdevumā jāzina ķīmisko elementu atrašanās vieta periodiskajā tabulā, fizikas uzdevumā jātabild uz jautājumiem par vielām, mērvienībām, kustību.

Praktiskajā daļā skolēnu komandas no plastilīna un sērkociņiem veidoja vielu modeļus (ķīmijas uzdevums), atpazina attēlā redzamos dzīvos organismus, rakstīja dzejoļus (bioloģijas uzdevums), fizikas uzdevumā transportēja metāllūžņus, veidojot kravas kuģa modeli.

Konkursa kopvērtējumā 1. vietu ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijas komanda, 2. vietu dalīja Jelgavas 4. vidusskolas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas komandas un 3. vietu ieguva Jelgavas 5. vidusskolas komanda.

Konkursa žūrijā bija ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste G. Jēgere un Jelgavas pilsētas dabaszinātņu (bioloģijas, ķīmijas, fizikas) metodisko apvienību vadītājas B. Balode- Lukjanska, A. Freiberga un B. Daģe.

Konkursa dalībnieki saņēma ZRKAC atzinības rakstus, un 1. vietas ieguvēji – pārsteiguma balvu. Liels paldies skolotājiem par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Galerija

Konkurss 9 klašu skolēniem "B-Ķ-F"
Atgriezties