Uzsākta mentoru konsultāciju sniegšana projekta „INNOSTARTUP” dalībniekiem
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Vienošanās NPAD-2014/10053

Turpinās starptautiskā projekta „INNOSTARTUP” īstenošana, kura mērķis ir topošo uzņēmēju radošās domāšanas kompetences pilnveide inovatīvu produktu radīšanā, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas pilsētā.

Pēc izglītības programmas "INOVATĪVA UN RADOŠA DOMĀŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ" apguves, tās dalībniekiem laika posmā no 2015. gada decembra līdz 2016. gada aprīlim tiek nodrošināta iespēja saņemt pieredzējušu speciālistu – mentoru konsultācijas: par radošās domāšanas un inovatīvu pieeju izmantošanu jauna biznesa veidošanā un attīstīšanā un ideju komercializēšanā, uzņēmējdarbības formas, nodokļu maksāšanas veida izvēli, aktualitātēm nodokļu jautājumos, uzņēmuma finansiālo darbību un citiem jautājumiem, kas saistīti ar dalībnieku turpmākās darbības sekmīgu attīstību.

Pirmās tikšanās ar mentoriem notika 16. un 21. decembrī, turpmākās tikšanās un konsultācijas tiks organizētas gan visiem mērķgrupas dalībniekiem grupā, gan atsevišķiem dalībniekiem individuāli, gan arī ir iespēja izmantot e-mentoringu, izmantojot projekta vietni https://innostartupproject.wordpress.com/, un citus IKT rīkus (Skype, e-pasts, telefons, u.c.).

Projekta mērķgrupas dalībnieku apmācību noslēgums plānots 2016.gada aprīlī.

 

Skaidrīte Bukbārde
Projekta “INNOSTARTUP” koordinatore
ZRKAC direktores vietniece

Galerija

Uzsākta mentoru konsultāciju sniegšana projekta „INNOSTARTUP” dalībniekiem
Atgriezties