16 radošuma un inovācijas komandieri apguvuši inovācijas un radošas domāšanas metodes
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Vienošanās NPAD-2014/10053

2015. gada 7. decembrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika pēdējā nodarbība sešpadsmit izglītības programmas “INOVATĪVA UN RADOŠA DOMĀŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ” dalībniekiem, kuri starptautiskā projekta “INNOSTARTUP” (ID. NPAD-2014/10053) ietvaros no 21. septembra apguva 48 stundu programmu. Šajā nodarbībā kursu dalībnieki saņēma apliecības par kursu beigšanu un tika aicināti izvērtēt kā veicies programmas apguves laikā.

Pasākumu atklāja kursu pasniedzējas – Līga Miķelsone – ZRKAC uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja, kura analizēja programmas apguves gaitu un rezultātus, un Elīna Miķelsone – uzņēmēja, ideju un inovāciju menedžere, kura, balstoties uz kursu dalībnieku izstrādātajām idejām, izvirzīja tālākos mērķus. Sarmīte Vīksna – ZRKAC direktore sveica kursu dalībniekus, izteica novēlējumus uzņēmējdarbības ceļā un izsniedza apliecības. Ikviens kursu dalībnieks saņēma arī nozīmīti – Radošuma un inovāciju komandieris, kas apliecina, ka tās saņēmējs ir cilvēks, kurš veicis nozīmīgu ieguldījumu personīgajā radošuma attīstībā un vēlmē radīt inovācijas.

Saņemot apliecību un nozīmīti, ikviens kursu dalībnieks izteica īsu kursu novērtējumu – ko tie devuši biznesa idejas un personības attīstībā. Iepriecina, ka novērtējumi bija tikai pozitīvi. Dalībnieki secināja, ka idejas ir radušās, mainījušās, pilnveidojušās un attīstījušās kursu gaitā un interesanti, ka dažas idejas radušās ļoti negaidīti konkrētu vingrinājumu gaitā, kuros sākotnēji nav saskatīta nekāda saistība ar biznesa ideju.

 

Līga Miķelsone
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Projekta “INNOSTARTUP” vecākā eksperte

Galerija

16 radošuma un inovācijas komandieri apguvuši inovācijas un radošas domāšanas metodes
Atgriezties