Jelgavas pilsētas pedagogu augusta sanāksme
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Katra diena slēpj sevī pārsteigumus.
Lai izdodas atklāt un izmantot tos!

2013. gada 28. augustā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika ikgadējā Jelgavas pilsētas pedagogu augusta sanāksme, uz kuru šogad bija pulcējušies ap 250 skolu direktoru, viņu vietnieku, izglītības iestāžu pedagogu un pilsētas vadība.

Sanāksmes dalībniekus, uzsākot jauno mācību gadu, uzrunāja Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, Jelgavas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveica pedagogus un  prezentēja Jelgavas pilsētas attīstības plānu un izglītības lomu tajā, klātesošos sveica Jelgavas Domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna.

Sanāksmē tika sveikt divi jaunie pedagogi: Jelgavas 2. pamatskolā matemātiku mācīs Anna Vavilova, bet Jelgavas 5. vidusskolā par karjeras konsultanti strādās Darja Dārta Rabčevska. Ar Jelgavas Domes atzinības rakstu tika sveikta Jelgavas Valsts ģimnāzijas ilggadējā direktore Ināra Daščinska. Turpmāk Jelgavas Valsts ģimnāziju vadīs Inese Bandiniece. Jelgavas 1. internātpamatskolas direktore būs Gunda Balode. Par direktores vietnieci Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā strādās Elīna Apsīte, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā par direktores vietnieku strādās Jānis Otikovs. Jelgavas pilsētas angļu valodas metodisko apvienību vadīs Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Agita Ozoliņa, ķīmijas un dabaszinību 10.-12. klasei skolotāju metodisko apvienību vadīs Jelgavas Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Agnese Freiberga.

Jelgavas pilsētas skolēnu domes vārdā pedagogus jaunajā mācību gadā sveica skolēnu domes priekšsēdētāja, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolniece Linda Birziņa.

Pasākumā tika godināti XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laureāti - Jelgavas 4. vidusskolas kora „Spīgo” kormeistare Liena Celma, mākslinieciskā vadītāja Līga Celma- Kursiete un diriģente Arta Jurgenovska, kā arī pūtēju orķestra «Rota» vadītājs Agris Celms.  

Pēc svinīgās sanāksmes pedagogiem bija iespēja pēc izvēles piedalīties 2 meistarklasēs. Meistarklasi ”Tēls un tā izpausme neverbālā komunikācijā” vadīja LNT Ziņu dienesta žurnāliste un moderatore Ilze Dobele, kura runāja par to, kā veidojas tēls un cik svarīgi ir komunikācijā pārvarēt barjeras. „Kā cita no citas atšķiras dažādas paaudzes un ko mēs no tām varam mācīties ?” varēja uzzināt meistarklasē pie LNT analītiskā raidījuma „LNT Ziņu TOP 10” moderatora Haralda Burkovska.

 

Veiksmīgu un radošām idejām bagātu jauno 2013./2014.m.g. mācību gadu!

Galerija

Jelgavas pilsētas pedagogu augusta sanāksme
Atgriezties