Vecāki mācās veidot emocionāli drošas attiecības ar bērniem

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā ir sācies 2. mācību gads nodarbību ciklam par bērnu drošību ”Mammu, tēti, lūdzu, pasargā mani!”.

Arī šajā mācību gadā vecāki varēs piedalīties dažādās tematiskās lekcijās, sarunās un diskusijās par visdažādākajiem bērnu fiziskās un emocionālās drošības riskiem un iegūt zināšanas, kā tos mazināt vai novērst pilnībā.

Pirmā lekcijā „Vai mēs protam radīt bērnam emocionāli drošu vidi?” notika 23. novembrī un tika īstenota sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi. Vecākiem, kuri audzina bērnus vecumā no 7 - 15 gadiem, bija iespēja klausīties Marte Meo terapeiti Gunitu Kleinbergu, kura mācīja vecākiem atpazīt emocionālo vardarbību un spēt no tās izvairīties.

Marte Meo ir metode, kura palīdz rast pozitīvu saskarsmi ar bērnu un sekmēt viņa pilnvērtīgu attīstību. Arī visas lekcijas saturs bija vērsts uz to, lai vecākiem sniegtu konkrētus ieteikumus pozitīvas saskarsmes veidošanai ar bērnu.

Pamanot bērnā uzvedības izmaiņas, uzdodam jautājumu – kas notiek ar manu bērnu? Viens no iemesliem var būt bērna atrašanās emocionāli nelabvēlīgā vidē – skolā, mājās, draugu lokā. Tieši bērna emocionālo pasauli traumējošos iemeslus bieži ir visgrūtāk atpazīt. Lekcijas laikā vecāki iepazinās ar emocionālās vardarbības izpausmēm un mācījās atpazīt emocionāli nelabvēlīgas vides pazīmes.

Vecāki uzzināja par bērnu attīstības vajadzībām vecumā no 7 līdz 15 gadiem un saņēma praktiskus padomus, kā izprast bērna uzvedību un emocionālos stāvokļus. Lekcijas laikā vecākiem bija iespēja pavērot sevi it kā no malas, jo lektores ļoti profesionālais un praktiskiem piemēriem bagātais stāstījums veidoja konkrētas sadzīves ainas, kurās mēs bieži pat neapzināti emocionāli traumējam bērnus. Vecāki saņēma padomus dažādu sadzīves situāciju risināšanai un tādu sarunu veidošanai ar bērnu, kurās viņš ieklausītos.

Saruna ar terapeiti Gunitu Kleinbergu izvērsās tik spraiga un interesanta, ka gandrīz stundu pārsniedza plānoto lekcijas laiku. Tas nozīmē, ka vecāki ir ļoti ieinteresēti šajā tēmā un vēlas saņemt konkrētus ieteikumus un risinājumus pozitīvas saskarsmes veidošanai ar bērnu.

Tāpēc pusaudžu uzvedībai un vecāku uzdevumiem šajā bērna attīstības posmā būs veltīta arī nākamā lekcija „Mājās pusaudzis - lietas, ko der zināt”.

Bezmaksas lekcija notiks 14. decembrī, un tajā runāsim, kā saprast, kas notiek pusaudža iekšējā pasaulē aiz spurainās čaulas un kāpēc tas tā ir, kā uztvert šīs pusaudža emociju svārstības un ko darīt, lai vecāku komunikācija ar pusaudzi būtu efektīva.

 

Vecākus, kurus interesē dalība kādā no lekcijām vai kuriem ir priekšlikumi lekciju tēmu papildināšanai, lūdzu zvanīt vai rakstīt ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītājai Astrai Vanagai, tālr: 29222737; 63012159,  e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

Atgriezties