Kursi "Pagarinātās dienas grupas darba organizācija"
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

Pēc mācību darba skolā, daudzi sākumskolas skolēni apmeklē pagarinātās dienas grupu. Pieaug arī vecāku prasības pagarinātās grupas pedagogiem – vecāki sagaida, ka viņu bērni būs nodarbināti, un brīvais laiks tiks lietderīgi pavadīts. Pedagogam jāprot saplānot darbs pagarinātajā grupā, mainot dažādus darbības veidus tā, lai skolēni atpūstos, piedalītos dažādās aktivitātēs un sagatavotu mājas darbus nākamajai dienai. Lai palīdzētu pedagogiem veiksmīgi organizēt darbu pagarinātajā dienas grupā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona pedagogiem organizēja kursus „Pagarinātās dienas grupas darba organizācija”.

Kursos pedagogi papildināja zināšanas un prasmes par skolēnu patstāvīgās mācīšanās stratēģijām, skolēnu vecumposma attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiskajām likumsakarībām. Pedagogi iepazinās ar normatīvajiem dokumentiem, kas atrunā pagarinātās dienas grupas pedagogu pienākumus, darba organizāciju un sadarbību ar vecākiem.

Pagarinātās grupas pedagogiem bija iespēja iepazīties ar alternatīvo pedagoģiju pamatprincipiem, kurus var veiksmīgi izmantot darbā ar skolēniem.

Lai dažādotu darbību formas skolēniem pagarinātajā grupā, pedagogi veica vairākus praktiskos darbus un piedalījās dažādās aktivitātēs.

Atgriezties