Miniphänomenta pieredzes seminārs
Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33

2015. gada 26.oktobrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) norisinājās kārtējais metodikas  „Miniphänomenta” pieredzes seminārs dalībskolu pedagogiem. Semināra mērķis bija pedagogiem dalīties pieredzē par metodikas ieviešanu skolās, sniegt jaunas idejas un iedvesmot kolēģus izmantot eksperimentu stacijas mācību procesā.  Ar labās prakses piemēriem  dalījās Jelgavas 2. pamatskolas komanda,  skolotājas no Salaspils 1. vidusskolas un Friča Brīvzemnieka pamatskolas.

Semināra dalībnieki secināja, ka kopumā  ir izdevies iesaistīt skolēnu ģimenes un kopā ar vecākiem izveidot eskperimentu stacijas kā arī radīt bērnos interesi darboties ar eksperimentiem. Grūtāk veicas ar citu kolēģu ieinteresēšanu projekta īstenošanā, kā arī skolēnu intereses uzturēšanu ilgstošā periodā.  Dalībnieku nākotnes vīzija ir gan cieša sadarbība starp Miniphänomenta dalībskolām, gan Miniphänomenta centra izveide ZRKAC.

Semināra vadītāji Sanita Šabanska un Zintis Buls semināra dalībniekiem pastāstīja par ZRKAC jaunajām aktivitātēm: „Miniphänomenta Atvērto durvju dienām”, pirmo dabaszinību konkursu pirmsskolas izglītības iestādēm „Mācies eksperimentējot” un demonstrēja jaunas idejas darbā ar eksperimentu stacijām.

Seminārā piedalījās pedagogi no F. Brīvzemnieka pamatskolas, Salaspils 1. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 3. sākumskolas,  Jelgavas 4. sākumskolas, Jelgavas 2. pamatskolas un Limbažu sākumskolas.

Semināra dalībnieki izteica vēlēšanos regulāri satikties šādos pieredzes semināros,  jo tikšanās ar domubiedriem iedvesmo turpināt iesākto. 

Atgriezties