Seminārnodarbība 10. klašu skolēniem un pedagogiem „Kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu?”
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2015. gada 20.oktobrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā, notika seminārnodarbība 10. klašu skolēniem un pedagogiem „Kā rakstīt zinātniski pētniecisko darbu?”

Seminārnodarbībā lektore Rudīte Hahele  skolēnus iepazīstināja a zinātniski pētnieciskā darba struktūru un darba galvenajām daļām. Lektore uzsvēra, ka rakstot zinātniski pētniecisko darbu, svarīga ir katra skolēna personīgā ieinteresētība un attieksme par izvēlēto tēmu un darbu. Rakstot zinātniski pētniecisko darbu, būtiski ir saprast, kurā zinātņu sekcijā būs darbs un respektēt nosacījumus, kas ir konkrētajā zinātņu jomā.

Lai nostiprinātu seminārnodarbībā dzirdēto, turpmākā semināra daļa tika organizēta kā  skolēnu grupu darbs. Skolēni, lektores piedāvātajām tēmām, noformulēja tematu zinātņu nozarei, atbilstoši pētāmajai problēmai formulēja iespējamo hipotēzi.

Seminārnodarbībā pedagogiem „Kā vadīt zinātniski pētniecisko darbu?” lektore kopīgi ar Jelgavas pilsētas pedagogiem precizēja skolēnu motivējošos momentus rakstot zinātniski pētniecisko darbu un pedagogu nozīmīgo ieguldījumu un atbalstu katram skolēnam, kurš rakstīta zinātniski pētniecisko darbu.

Semināru apmeklēja 80 Jelgavas pilsētas, Ozolnieku novada Ozolnieku vidusskolas vispārizglītojošo skolu skolēni un 11 pedagogi.

Ar seminārnodarbībā dzirdēto skolēni var iepazīties pievienotajā prezentācijā.

Atgriezties