Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 2015. gada 20. oktobrī notika „Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides” kursu noslēgums.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) sadarbībā ar ZRKAC pirmo reizi organizēja kursus Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas iestāžu vadītājām. Kā atzina IKVD vadītāja Inita Juhņēviča – pirmsskolas iestāžu vadītājas amats ir radošs un vērsts uz attīstību, jo vadītāja ir virzošais spēks savā iestādē. Pedagoga profesija mudina uz nepārtrauktu pilnveidošanos.

Kursu programmas laikā tika aktualizēti jautājumi par izglītības iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, darba tiesību aktuāliem jautājumiem, izglītības iestāžu vadītāju darbā un finanšu jautājumiem. Vadītājām bija iespēja precizēt jautājumus par pirmsskolas izglītības programmu licencēšanu un izglītības iestādes pašnovērtējumu un iestādes kvalitātes novērtējumu. Vadītājas pilnveidoja savu personīgo izaugsmi.

Kursu moderatore - IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktores vietniece Evija Uzare izteica gandarījumu par realizēto kursu programmu un pateicās pirmsskolas iestāžu vadītājām par sadarbību un atbalstu.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna izteica pateicību un gandarījumu sadarbības partneriem, iestāžu vadītājām par veiksmīgi realizētu pirmo pirmsskolas iestāžu vadītāju profesionālās pilnveides programmu.

Atgriezties