Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs uzsācis projektā "INNOSTARTUP" izstrādātās programmas aprobāciju
Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33

2015.gada 14.septembrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs uzsāka neformālās izglītības programmas “INOVATĪVA UN RADOŠA DOMĀŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBĀaprobāciju. Programma sastāv no trīs moduļiem, un kursu laikā dalībnieki gūs zināšanas par inovāciju un inovatīvu uzņēmējdarbību, diskutēs par radošumu inovācijas procesā un izmēģinās dažādas radošās domāšanas metodes, ar mērķi izmantot tās savā darbībā inovatīvu produktu vai ideju radīšanā, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību.  Programma tika izstrādāta sadarbojoties projekta partneriem no Jelgavas,  Šauļiem un Hameenlinnas (Somijā) un tā arī tiks aprobēta visās trīs valstīs laika posmā no 2015.gada septembra līdz 2015.gada decembrim.

Pēc kursu  īstenošanas projekta dalībnieki saņems pieredzējušu uzņēmēju un uzņēmējdarbības speciālistu atbalstu - mentoru konsultācijas, lai veiksmīgi ieviestu dzīvē kursos apgūtās zināšanas un īstenotu savas idejas.

Projekta īstenotāji atzīst, ka Jelgavā interese par šiem kursiem bija liela, tika saņemti 63 pieteikumi, un pēc rūpīgas iepazīšanās ar pieteikumiem, 17 dalībnieki tika aicināti līdzdalībai  kursos.

 

Projekts "INNOSTARTUP", Vienošanās NPAD-2014/10053

Projekta koordinatore: Skaidrīte Bukbārde

ZRKAC direktores vietniece

 

Atgriezties