Projekta "INNOSTARTUP" partneru tikšanās Somijā

Starpvalstu sadarbības projekta “INNOSTARTUP” īstenošanā veiksmīgi noslēdzies pirmais gads, un otrais gads sākās ar projekta partneru tikšanos Somijā, Tavastia profesionālās izglītības koledžā no 5.-8.augustam.  

Projekta sanāksmē partneri apsprieda pirmajā gadā paveikto, kā arī otrajā projekta ieviešanas gadā veicamos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus.

Pirmajā projekta gadā partneri izstrādāja neformālās izglītības programmu un mācību materiālus par inovatīvu un radošu domāšanu uzņēmējdarbībā. Programmas aprobācija tiks veikta visās trijās partnervalstīs 2015.gada rudenī. Programma  un mācību materiāli ir tulkoti un pielāgoti katras valsts specifiskajiem mācību  apstākļiem un dalībnieku vajadzībām. Pēc aprobācijas gan programma, gan mācību materiāli būs pieejami projekta mājas lapā: https://innostartupproject.wordpress.com/.

Uzņēmēju apmācība inovatīvās un radošās domāšanas izmantošanā sava uzņēmuma vajadzībām tiks veikta divos posmos: no septembra līdz decembrim tiks aprobēta izstrādātā programma, bet nākamajā posmā no decembra līdz aprīlim kursu dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt apgūtās zināšanas praksē, saņemt pieredzējušu uzņēmēju- mentoru atbalstu, lai īstenotu savas idejas un ieceres. Katrā valstī pilotgrupā tiks apmācīti 15-18 topošie un jaunie uzņēmēji. Mācību noslēgumā kursu dalībnieki dalīsies pieredzē par apgūto - katra valsts veidos divus digitālos stāstus par sasniegto.

Papildus informāciju par līdzdalību mācību procesā un pieteikuma anketu var saņemt, zvanot ZRKAC uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājai Līgai Miķelsonei- tālr. 28342419 vai rakstot uz e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Galerija

Projekta "INNOSTARTUP" partneru tikšanās Somijā
Atgriezties